KLIMA

Full tillit til FNs klimapanel

INGEN TILLITSKRISE: Statsråd Tora Aasland har tillit til IPCC
INGEN TILLITSKRISE: Statsråd Tora Aasland har tillit til IPCC Bilde: Scanpix
Jannicke Nilsen
4. mars 2010 - 16:39

FNs Klimapanel (IPCC) er i hardt vær om dagen, og nå har debatten om kameraderi og tvilsom bruk av såkalt gråsonelitteratur nådd Stortinget og regjeringen.

I ettermiddag måtte forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland svare for hvordan regjeringen vil forholde seg til kritikken mot panelet og de kommende klimarapportene fra IPCC.

– Kameraderikultur

– IPCCs klimarapport fra 2007 skal angivelig være basert på fagfellevurdert forskning. Nå avdekkes stadig flere unøyaktigheter, feil og selektiv bruk av målepunkter. Mye tyder på at bruken av gråsonelitteratur er utstrakt. E-post-lekkasjer (...) vitner videre om en intern "kameraderikultur" blant en gruppe forskere, hvor man fagfellevurderer hverandre positivt og holder kritiske grupper unna. Dette minner lite om etisk fundert forskning, sa Frps energi- og miljøpolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen i dagens møte i Stortinget.

Solvik-Olsen ville blant annet vite om forsknings- og høyere utdanningsministeren ville kreve at gråsonelitteratur utelates fra neste IPCC-rapport, og sørge for at kritikk mot klimapanelet blir kanalisert og behandlet på en konstruktiv måte.

Gråsonerapporter er rapporter som ikke har vært igjennom vitenskapelig fagfellevurdering

Vil ikke forby

Aasland stoler imidlertid fullt og helt på FNs Klimapanel, og mener saken har nådd for store proporsjoner.

Statsråden mener det kun er påvist to konkrete feil i rapporten fra arbeidsgruppe 2: Noen setninger om issmelting i Himalaya og en setning om faren for oversvømmelse i Nederland.

– Disse feilene har verken størrelse eller betydning som kan velte konsensusen fra de andre tusenvis av sidene med kvalitetssikrede fagfellevurderte forskningsresultater, sa Aasland i svaret til Solvik-Olsen.

– Andre påpekte unøyaktigheter er tilbakevist som nettopp det, og ikke feil, sa Aasland.

Skal rydde opp

Statsråden stoler på at IPCC evner å rydde opp på egen hånd.

– Klimapanelet har selv tatt initiativ for å se om det er behov for forbedringer i arbeidet med klimarapportene, og jeg har tillit til at disse forbedringene er inkludert neste gang de publiserer rapporter. Vi vil støtte arbeidet med forbedring av rutinene, men det vil være utilbørlig å forby forskere å ta i bruk denne typen rapporter, sa Aasland om bruken av såkalte gråsonelitteratur.Feil om smelting

IPCC har fått krass kritikk som følge av avsløringen om at panelet i sin hovedrapport fra 2007 gjenga en opplysning om at isbreene i Himalaya kunne smelte bort innen 2035. Dette viste seg å være feil.

Feilen stammet fra en rapport fra miljøorganisasjonen WWF. Organisasjonen hadde hentet tallet fra en artikkel i forskningsmagasinet New Scientist.

Fortsatt menneskeskapt

– Meg bekjent er det ikke påvist feil om konklusjonene til FNs klimapanel. Kritikken rokker ikke ved hovedkonklusjonene om at klimaendringene som har funnet sted siden midten av forrige århundre skyldes menneskeskapte klimaendringer, sa Aasland, som lot det skinne igjennom at hun var kritisk til hvordan Solvik-Olsen stilte sitt spørsmål.

– Det er viktig at feil i FNs klimapanels arbeid kommer fram, men jeg mener man må kunne kreve at innvendingene mot panelets arbeid er tuftet på samme saklighetsnivå som kreves av klimapanelet, sa Aasland.

Solvik-Olsen mener på sin side at innvendinger som strider mot allmennhetens oppfatning av klimaproblemet, i hovedsak blir avfeid som usaklig og dumme.

Skal granskes

FN har selv tatt initiativ til å nedsette en kommisjon som skal undersøke hvordan IPCC arbeider, og vurdere om det er behov for forbedringer.

Arbeidet skal gjøres av uavhengige vitenskapsfolk og arbeidet skal munne ut i en rapport om IPCC.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.