ARKIVNYHETER

Full oppgradering av trikkegate i Oslo

Fortauene langs Hegdehaugsveien og Bogstadveien har ikke en bredde som står i forhold til trafikken. Kjørebanen blir brukt flittig av fotgjengerne. Om vel 10 måneder blir det mye bedre.
Fortauene langs Hegdehaugsveien og Bogstadveien har ikke en bredde som står i forhold til trafikken. Kjørebanen blir brukt flittig av fotgjengerne. Om vel 10 måneder blir det mye bedre. Bilde: Anders Haakonsen

De to gatene er i virkeligheten én gate som skifter navn omtrent midt mellom endepunktene. Den er en av Oslos viktigste handlegater. Butikkene ligger tett som hagl på begge sider. Den er også en viktig trikkegate, men vedlikeholdet av skinnegangen har vært mangelfullt i flere år. Nå er det så stort etterslep at det må tas et krafttak.Mer plass å gå på

Over en strekning på 1 050 meter skal det støpes nytt fundament for skinnegangen. Samtidig blir fortauene utvidet på bekostning av kjørebanen. I dag er det tre felt på deler av strekningen. Når jobben er gjort blir det bare to. Antall parkeringsplasser langs fortauene blir redusert fra 130 til 105. Oppdraget omfatter også utskifting av alle kabler og ledninger i bakken som ikke lenger holder mål.

I forbindelsen med oppgraderingen vil skinnegangen bli flyttet sideveis på det meste av strekningen. To nye trikkeholdeplasser skal etableres.

I Bogstadveien er det flere korte strekninger hvor gateløpet er veldig bredt. Her blir det etablert møteplasser med benker og grøntanlegg. Fortauene får granittbelegg og gatevarme. I utgangspunktet ville kommunen ha tradisjonelt asfaltdekke og ingen gatevarme, men de næringsdrivende vil betale 13,5 millioner kroner for å dekke ekstraomkostningene.

De totale omkostningene for prosjektet er beregnet til rundt 200 millioner kroner.Utbygging i to etapper

Den 1 050 meter lange strekningen går mellom Parkveien og Sorgenfrigata. Arbeidet skal utføres i to etapper som er omtrent like lange. Den første tas mellom 10. april og 1. november neste år. Den andre tas i mellom månedskiftet mars/april og 1. oktober i 2013. Krysset mellom Bogstadveien, Sporveisgata og Holtegata er skillelinjen mellom de to etappene.

Entreprisen som er utlyst gjelder begge etappene. Oppdraget blir krevende. Gatene skal være tilgjengelige for fotgjengere i hele anleggstiden. For biler og trikker blir det begrensninger, men utryknings- og renovasjonsbiler skal ha mulighet til å kjøre gjennom anleggsområdet.

Prosjekteringen er utført av Norconsult og Bjørbekk & Lindheim.

Les mer om: