Full krangel om giftutslipp

Full krangel om giftutslipp
OPPGITT OVER BELLONA: Fagsjef Egil Dragsund i OLF. Bilde: Leif Hamnes

Frederic Hauge tok i Svolvær bladet fra munnen og hevdet at 66 millioner kubikkmeter produsert vann med giftige såkalte svarte og røde kjemikalier var lekket ut fra avfallsbrønner på norsk sokkel.

Les om lekkasjene her:

Statoil anmeldt for miljøfarlig lekkasje

Første politianmeldelse levert

Hauge presenterte fra talerstolen utslippene som en nyhet og trakk deretter saken direkte inn i debatten om Lofoten og Vesterålen gjennom å hevde at oljebransjens ambisjoner om nullutslipp var tuftet på hemmelighold av disse opplysningene.

66 millioner eller 6500?

Desinformasjon av verste sort, mener Oljeindustriens landsforening (OLF), som henviser til ferdig utarbeidede rapporter om saken på Petroleumstilsynets hjemmesider.

– Av over hundre brønner er det registrert hendelser på 14, hvorav 3 alvorlige. Den ene gjaldt Exxon Mobil, de øvrige Statoil – nærmere bestemt Veslefrikk og Tordis. Ved Veslefrikk har man beregnet et utslipp tilsvarende 10 normalårsutslipp. Ved Tordis – som er den eneste av de alvorlige hendelsene som omhandler produsert vann – snakker vi om 6500 kubikkmeter. Det er ut fra et konservativt premiss om at alt som er injisert, også er sluppet ut, sier fagsjef Egil Dragsund i OLF.

– Av over hundre brønner er det registrert hendelser på 14, hvorav 3 alvorlige. Den ene gjaldt Exxon Mobil, de øvrige Statoil – nærmere bestemt Veslefrikk og Tordis. Ved Veslefrikk har man beregnet et utslipp tilsvarende 10 normalårsutslipp. Ved Tordis – som er den eneste av de alvorlige hendelsene som omhandler produsert vann – snakker vi om 6500 kubikkmeter. Det er ut fra et konservativt premiss om at alt som er injisert, også er sluppet ut, sier fagsjef Egil Dragsund i OLF. UENIGE OM FAKTA: Frederic Hauge (bildet) og OLF.

Står på sitt

Saken - som så langt har resultert blant annet i en anmeldelse mot Statoil fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) er etter hvert godt kjent, ikke minst blant TUs lesere.

Les mer her:

Mistenker Statoil for lovbrudd

Også etter å ha hørt OLFs innvendinger, står Hauge inne for uttalelsene i Svolvær.

– Det er ikke rart om det blir forvirring rundt fakta her, med tanke på tilstanden til arkivene i Klif. Faktum er at det er injisert 66 millioner kubikkmeter produsert vann i de sju avfallsbrønnene vi har undersøkt. Når det da presses ut borekaks og boreslam, med så mye høyere egenvekt enn vann, er det all grunn til å anta at vannet er forsvunnet allerede, sier Hauge.

Les mer om: