KRAFT

Full krangel mellom klimalederne

KRITISKE: Bellonas Frederic Hauge og Greenpeace-leder Truls Gulowsen var alt annet enn enige på klimakonferansen i Bergen i går.
KRITISKE: Bellonas Frederic Hauge og Greenpeace-leder Truls Gulowsen var alt annet enn enige på klimakonferansen i Bergen i går. Bilde: Ole Ketil Helgesen
Ole K. Helgesen
28. mai 2009 - 09:08

En tydelig forbannet Frederic Hauge tordnet mot Greenpeace-leder Truls Gulowsen.

Flaggskippropaganda

Årsaken til Hauges frustrasjon er at Greenpeace har uttrykt bekymring for at karbonfangst er en avsporing som fortrenger andre klimatiltak.

– Den kritikken dere kommer med mot karbonfangst og lagring er enkel flaggskippropaganda. Dere står sammen med FrP og kommer med denne angstpropagandaen. Hvor er realismen? Dere kjemper mot et av de viktigste tiltakene for å kunne redusere utslippene med 80 prosent, langet Hauge ut mot Greenpeace-lederen på regjeringens karbonfangstkonferanse i Bergen.

– Urealistisk

Gulowsen kontret med at Bellona har skapt urealistiske forventninger til teknologien.

– Se på utsettelsene og de stadige overskridelsene på Kårstø og Mongstad. Dere fikk politikerne og folk flest til å tro at dette var enkelt. Og dere fikk regjeringen til å sette i gang en prosess som fraviker fra alle normale teknologiutviklingsløp.

– Hvordan da? Repliserte Hauge.

– I alle andre teknologiprosjekter legger man opp til å teste ut flere løsninger i småskala før man bestemmer seg for hva man skal satse på, sa Gulowsen.

Hauge ville ha et konkret eksempel, noe som satte Gulowsen litt ut.

– Utmerkede eksempler

Teknisk Ukeblads utsendte klarte å bryte inn med et par spørsmål.

– Hauge, er framdriftsplanen man har lagt opp til på Mongstad optimal i forhold til å utvikle den beste teknologien?

– Nei, det er den ikke. Men det er absolutt nødvendig å komme i gang med fullskala prosjekter. Og jeg er sikker på at Mongstad, og Kårstø, vil bli utmerkede eksempler på at CO 2-fangst og lagring er mulig.

– Så du har ikke gitt opp kampen for rensing på Kårstø?

– Nei, jeg vil kjempe for at vi renser både gasskraftverket og prosessanlegget på Kårstø.

Symbolsaker

Så begynte krangelen mellom miljøaktivistene igjen:

– Tenk om dere hadde jobbet sammen med oss. Dere burde vært med og kjempet for å få implementert CO2 fangst fra fossil energi og bioenergi. Dette vil gi negativt CO2-utslipp. I stedet kommer dere med smålig kritikk av prosjektene. Standpunktene deres er latterlige symbolmiljøsaker.

– Jeg trodde det var dere som har vunnet symbolmesterskapet, svarte Gulowsen tilbake.

Kontroversielt

Krangelen mellom de to miljøorganisasjonene illustrerer at karbonfangst og lagring fremdeles er kontroversielt også i Norge - selv om Jens Stoltenberg sa på regjeringens klimakonferanse at det ikke fantes skepsis til såkalt CCS i Norge.

Men uenigheten er større ute i verden, noe som også kom klart frem på konferansen.

Lederen av FNs klimapanel, Dr Rajendra Pachauri, understrekte at det er reell risiko forbundet med denne teknologien.

– Det er alltid noen som er bekymret når det kommer en ny teknologi. Og det kan bli lekkasjer fra både rør og reservoarene. En disse utfordringene kan løses. Vår jobb er å overbevise folk om det, sa Pachauri.

Rolig statsminister

Stoltenberg hadde et godt svar til folks bekymring for lekkasjer.

– Vi injiserer CO 2 inn i de samme reservoarene den kommer fra. Der har naturgassen som den kommer fra ligget i millioner av år. Og hvis folk er bekymret for at disse reservoarene skal lekke, bør vi brenne gassen og injisere CO 2 fordi metan, eller naturgass, er en mye kraftigere klimagass enn CO 2.

Uenige

Det var representanter fra 27 land på klimakonferansen, og synspunktene på CCS var sprikende.

Det var ingen som var avvisende til teknologien, men flere land fryktet at det ville ta bort fokuset på andre løsninger som energieffektivisering og fornybar energi.

Dessuten var flere utviklingsland bekymret for kostnadene. De ba om at vesten skulle ta store deler av regningen.

Og Tyskland uttrykte bekymring for at karbonfangst og lagring er så energikrevende at det kan bli sløsing med energi som verden sårt trenger.

Kostnadene må ned

Men uansett om det er uenighet om hvordan, er CCS i ferd med å bli akseptert som et av flere tiltak som må på plass for å nå klimamålene.

Kinas representant Su Wei som er direktør for utviklingskommisjonen i Kina sa at kineserne ser på karbonfangst som et fremtidig virkemiddel, men at det ikke vil bli bygget slike anlegg i stor skala på flere år.

– For at dette skal bli mulig må kostnadene ned. Dessuten er vi bekymret for farenfor lekkasjer. Et annet ankepunkt mot CCS er at det er svært energikrevende, og det er energi vi trenger, sa Wei.