Full gass fra Ormen Lange

Boreskipet West Navigator åpne gasstrømmen fra brønnen A2 på Ormen Lange. (Bilde: HYDRO)
Landanlegget til Ormen Lange, Nyhamna i Aukra kommune. (Bilde: HYDRO)

To minutter over 11 startet gassproduksjonen fra Ormen Lange.

Norge er dermed på vei mot å bli verdens nest største gasseksportør.

Øker på

De første gassleveransene fra Ormen Lange til Storbritannia og Kontinentet vil være forholdsvis moderate, men gassvolumene vil gradvis øke utover høsten, opplyser Hydro i en pressemelding.

Feltet er nå startet opp med basis i tre ferdigstilte brønner. Ved full produksjon vil Ormen Lange kunne dekke opp til 20 prosent av gassforbruket i Storbritannia. Gassen skal eksporteres gjennom verdens lengste undersjøiske gassrørledning, Langeled.Historisk

Ormen Lange betegnes som et teknologis banebrytende prosjekt.

– Dette er en historisk milepæl for norsk industri, våre lisenspartnere og Hydro, sier Hydros prosjektdirektør for Ormen Lange/Langeled-utbyggingen, Tom Røtjer.

Tiden fram mot åpningsmarkeringen av Ormen Lange 6. oktober vil bli brukt til å teste produksjonen, og dette kan resultere i uregelmessige gassvolumer fra feltet.50 mrd.

Stortinget godkjente plan for utbygging og drift (PUD) for Ormen Lange-feltet, samt plan for anlegg og drift for gassrørledningen Langeled 2. april 2004.

Fase 1 av utbyggingen omfatter gassrørledningen Langeled, prosessanlegget på Nyhamna og offshoreinstallasjonene på Ormen Lange-feltet. Totalbudsjettet er ifølge Hydro innenfor en ramme på 50 milliarder kroner i 2003-kroneverdi.

10 års arbeid

– Vi har bygd ut Ormen Lange-feltet 10 år etter at det ble påvist av Hydro, takket være grundig planlegging som forutsetning for en mest mulig forutsigbar utbyggingsfase, sier Røtjer.

– I tillegg har vi nytt godt av en leverandørindustri i verdensklasse og et nært samarbeid med feltpartnere, inkludert Shell som vil overta operatørskapet for feltet 1. desember. Prosjektet hadde heller ikke vært mulig å gjennomføre uten det tette eierskapet til prosjektet i hele Møre og Romsdal, sier Røtjer.

Til UK

Ormen Lange vil maksimalt kunne eksportere 70 millioner kubikkmeter gass og 50.000 fat kondensat daglig.

Gassen vil nå forbrukere i Storbritannia gjennom rørledningen Langeled, som etter Vesterled er den andre direkte eksportrørledningen til Storbritannia fra norsk kontinentalsokkel.

Les mer om Norges største utbyggingsprosjekt

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå