OLJE OG GASS

Full forvirring om sikkerheten på Scarabeo 8

Professor krever snarlig avklaring om riggens sikkerhet.

Uenige: Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet er uenige om ballastsystemet til Scarabeo 8 er godt nok. Foto: Ptil
Uenige: Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet er uenige om ballastsystemet til Scarabeo 8 er godt nok. Foto: PtilBilde: Ptil

Stavanger: Tirsdag 4. september fikk oljeriggen «Scarabeo 8» slagside og krenget 5,7 grader. Årsaken var at det ble tatt inn vann i en av ballasttankene til riggen.

To uker før hendelsen inntraff fikk Petroleumstilsynet en epost fra Sjøfartsdirektoratet hvor det ble understreket at Scarabeo 8 sitt ballastsystem ikke kan aksepteres slik det er.

– At ballastventiler blir stående i åpen stilling ved bortfall av strøm er ikke i henhold til ballastforskriften. Dette aksepterer vi i utgangspunktet ikke unntak fra for denne type innretninger, står det i eposten.

Les også: Petroleumstilsynet avdekket en rekke feil på riggen

Krever avklaring

Professor Ove Tobias Gudmestad ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi ved Universitetet i Stavanger sier det snarest må avklareres hva som er virkelig status på Scarabeo 8.

– Om riggen er usikker, må problemene rettes opp. Generelt skal ballastventiler lukkes ved bortfall av strøm. Det trengs ikke referanser til regelverket for å forstå dette, sier professoren, som ble Nordmenn gransker Deepwater Horizon til å delta i granskningen av Macondo-ulykken i Mexicogolfen.

Riggen som for tiden opererer på Salina-prospektet i Barentshavet er eid av Saipem. Selskapet mener ballastsystemet er i henhold til regelverket.

– Designet av ballastsystemet på Scarabeo 8 er basert på at det skal være tilstrekkelige back up-systemer til å kontrollere det ved strømbortfall. Ballastsystemet har flere reserveløsninger som elektrisk back up og mekanisk lukking av ventilene. Dette kan håndtere enhver type av elektrisk eller hydraulisk bortfall, skriver en talsperson i Saipem i en epost til Teknisk Ukeblad.

Les også: Vakuumpumper skal kontrollere skipsrulling

– Ikke sammenheng med hendelsen

Petroleumstilsynet var kjent med at ballstventilene på Saipem ikke faller automatisk til lukket stilling på Scarabeo 8 før tilsynet ga klarsignal til at riggen kunne operere i Barentshavet. Og det skulle ta over tre måneder før Sjøfartsdirektoratet, som er rådgivende instans, kom med sin tilbakemelding. 

Men eposten fra direktoratet er klar på at det ikke er tilstrekkelig med såkalt ekstra redundans for strømtilførselen.

– Dette er ikke en garanti mot blackout, står det.

Saken illustrerer samhandlingsproblemer mellom myndighetsorganet Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet som rådgivende instans. Petroleumstilsynet mener ballastsystemet er godt nok til at Scarabeo 8 får bore videre .

– Jeg kan ikke gå inn i denne saken fordi den er under behandling, men det er viktig å understreke at vi ikke ser noen grunn til å kreve stans i aktiviteten på riggen. Dette dreier seg om forhold som tilsynet kjente til før Scarabeo 8 fikk samsvarsuttalelse, sier pressetalsmann Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet til Teknisk Ukeblad.

Han understreker at dette ikke har noen som helst sammenheng med hendelsen på riggen for to uker siden. Etter det Teknisk Ukeblad kjenner til skyldes den hendelsen at en person med utilstrekkelig kompetanse trykket på knapper han ikke kunne noe om. Men systemene fungerte som de skulle, og ifølge Ptil var det aldri noen fare på riggen.

Les også: Mistenker hemmelighold om nestenulykke

Har skjedd ulykker før

Professor Gudmestad vil ikke kritisere noen for uklarheten som har oppstått rundt ballastsystemet på Scarabeo 8, men sier det er viktige spørsmål som må besvares. Han viser til at det har skjedd ulykker på grunn av ballastsystem tidligere.

– Ocean Ranger gikk tapt på grunn av at den ikke hadde kontroll på ballastsystemet etter vannfylling av ballastrommet. Og P36 gikk ned i flatt hav utenfor Brasil fordi ballastsystemet ble satt ut av drift etter en eksplosjon.

I februar 1982 veltet Ocean Ranger etter at en kraftig bølge knuste et vindu slik at det kom vann inn i ballastkontrollrommet og satt kontrollpanelet ut av funksjon. Resultatet ble en feil som førte til at ballastventilene ble åpnet på grunn av en kortslutning. Den amerikanske kystvakten som gransket hendelsen holder muligheten åpen for at mannskapet ved en feil åpnet ventilene.

I mars 2001 førte en eksplosjon til at olje, gass og deretter vann strømmet inn en av søylene på riggen P36. To brannpumper som ble aktivert for å slukke brannen førte til ytterligere oversvømmelse. Samtidig strømmet det vann inn i åpne ventiler. Ballastsystemet fungerte ikke, og dermed kantret riggen. Til slutt sank den.

Les også:

Skandalerigg har funnet olje

Scarabeo 8 får bore videre