NYHETER

Full fart på E 6 i Steinkjer

Entreprenørene får trange kår når de skal presse inn en fire-feltsveg mellom dagens E 6 og jernbanen. (Ill.: Statens vegvesen)
Entreprenørene får trange kår når de skal presse inn en fire-feltsveg mellom dagens E 6 og jernbanen. (Ill.: Statens vegvesen)
Jarle Skoglund
5. jan. 2006 - 13:52

Det er trangt om plassen innerst i Beitstadfjorden. På østsiden av fjorden går E 6 og Nordlandsbanen parallelt langs en bratt åsside. Som om ikke det er nok har Steinkjer kommune presset inn noen boligfelt i skråningen. Å få plass til en ny fire-felts veg her er en krevende oppgave, men Vegvesenet mener det er nødvendig - og får støtte fra politikerne.Jernbanen legges om

Parsellen som skal få avlastning, går mellom Løsberga og Vist, en strekning på 6,3 km. Her holder dagens E 6 lav standard. Kurvaturen er dårlig flere steder, og det er mange direkte avkjørsler og kryss med lokalveger. Hensikten med den nye fire-feltsvegen er å bedre sikkerheten og framkommeligheten både på E 6 og lokalvegene. Flyttingen av E 6 vil også bedre miljøet i de berørte boligfeltene, spesielt støybelastningen vil bli mindre.

Første entreprenørjobb i forbindelse med E 6-utbyggingen dreier seg om omlegging av Nordlandsbanen. På en del av traséen er det ikke plass til en ny veg mellom dagens E 6 og banen. Problemet løses ved å flytte banen lenger ut mot sjøen. Ca. 500 meter av banen berøres av omleggingen.Etappevis utbygging

Denne løsningen brukes bare på dette stedet. Andre steder hvor det blir trangt mellom veg og bane vil Vegvesenet basere seg på etappevis utbygging. Når dagens E 6 har blitt avlastet, behøver den ikke være så bred som den er nå. Ved å snevre den inn får man såvidt plass nok til en ny fire-felts veg. Problemet er at E 6 ikke kan innsnevres før den er avlastet. Dette løses ved at sørgående kjørebane på ny E 6 tas først. Når denne er ferdig, overtar den E 6-trafikken i begge retninger. Deretter kan dagens E 6 innsnevres tilstrekkelig til at det blir plass til en kjørebane til.

Den nye E 6 blir en såkalt smal fire-feltsveg. Hvert felt blir 3,25 meter bredt. Skuldrene blir 75 cm og midtdeleren halvannen meter bred, slikat total vegbredde blir 16 meter. For inntil kort tid siden ble den nye vegen planlagt som en to-feltsveg. Da var det meningen at Jevika skulle være søndre endepunkt. Hvis denne planen hadde blitt fulgt ville anlegget blitt 1,3 km kortere. Forlengelsen er delvis et resultat av breddeutvidelsen. Det planlagte endepunktet på Jevika var et ugunstig sted å avslutte en fire-feltsveg.Planovergang forsvinner

På Vist grener riksveg 761 ut fra E 6. Her skal det anlegges et planskilt kryss som blir en naturlig avslutning på den nye vegen. Krysset utformes slik at man kan stenge en planovergang hvor riksveg 761 møter Nordlandsbanen. Den blir erstattet av en bru over banen.

Planovergangen hører ikke til de virkelig farlige, men den fører til mange farlige situasjoner fordi bilister som kommer østover på rv 761 må opp en bratt bakke etter å ha krysset jernbanen. Når det er glatt om vinteren, tar de fart for å komme opp bakken, og får ofte vanskeligheter med å bremse ned raskt nok når de kommer opp til E 6. Denne situasjonen er det ikke lett å gjøre noe med så lenge planovergangen ligger der den ligger. Men nå er det bare to vintre igjen, høsten 2008 er den nye E 6 ferdig.

Neste entreprise sendes ut i slutten av februar. Den gjelder grunnarbeid på den midtre delen av traséen. Grunnarbeid i nordre og søndre del av traséen sendes ut som egen entreprise i mars. Bakgrunnen for denne oppdelingen er at et stort masseoverskudd ved Løsberga lengst nord skal benyttes i den andre enden hvor det blir masseunderskudd. To bruer i forbindelse med krysset på Vist settes ut til høsten, mens en lang gangbru går ut neste år.Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.