NYHETER

Full fart mot bunnen

Den dypeste senkekassen på det norske vegnettet nærmer seg full størrelse. Tidlig i neste måned når bunnplaten en dybde på 36,8 meter. Hittil har det meste gått på skinner, men fremdeles gjenstår den mest krevende jobben.

12. okt. 2005 - 14:40

Når senkekassen har funnet sin permanente posisjon, skal den fungere som fundament for en pilar på Storholmenbrua i Austevoll kommune. Brua går mellom Storholmen og Indreholmen og inngår i den faste forbindelsen mellom Huftarøy og Hundvåkøy.

Det er vanskelig å forestille seg at det er en rekordkonstruksjon som ligger og flyter ved Huftarøy. Med en diameter på 9 meter og noen få meter fribord ser den ganske beskjeden ut ved siden av en lekter.565 tonn i et løft

Senkekassen er støpt med klatreforskaling. Støpingen begynte på en sjøfylling 29. juni. 11. august ble den sjøsatt. Da var den 9,5 meter høy.

For å holde vekten nede ble bare 70 cm av den to meter tykke bunnplaten støpt på land. Likevel veide kassen 565 tonn ved sjøsettingen, som ble utført av kranskipet ”Uglen”.

Etter to støp på vannet ble bunnplaten støpt ut til full tykkelse for at kassen skulle ligge stabilt i sjøen. Senere er det brukt pukk som ballast for å redusere oppdriften. I løpet av en veggstøp på 2,5 meter øker fribordet med 1,2 meter. Når kassen når full dybde, har pukklaget i bunnen av kassen blitt 5,5 meter tykt.Mobilkran overtok

Reinertsen Anlegg fikk kontrakt på bygging av de to bruene og mellomliggende veger i april i år. Kontraktsummen er på 266 millioner kroner. Til sammen tre pilarer på de to bruene får en senkekasse som fundament.

Fyllingen som senkekassen ble støpt på, går mellom Huftarøy og Indreholmen. Den inngår i den framtidige vegforbindelsen. På denne fyllingen står det også et blandeverk som forsyner anlegget med betong. Ferdigbetong Anlegg A/S fra Rjukan har betongleveransen for Reinertsen. En tårnkran på fyllingen frakter betongen ut til senkekassen. De første ukene rakk kranen helt ut, men etter hvert stakk kassen så dypt at den måtte flyttes lenger ut fra land. Logistikkproblemet som oppsto ble løst ved å forankre en lekter ved kassen. Lekteren brukes både til mellomlagring av tobben og som plattform for en mobilkran som frakter betongen den siste strekningen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i TrondheimKrevende understøp

I begynnelsen av november skal senkekassen taues til sin permanente posisjon mellom Storholmen og Indreholmen. Her er det gjort mye arbeid på havbunnen.

- Det er ikke utført sprenging der fundamentet skal stå, men entreprenøren har fjernet over 100 kbm løsmasser, sier prosjektleder Tor Arne Thorsen i Region Vest. - Nå er man i gang med å støpe en platting. På denne blir det støpt tre knaster som senkekassen skal stå på. Undervannsarbeidet er tidkrevende, på 37 meters dyp kan hver dykker bare jobbe 50 minutter i døgnet.

- Den største utfordringen møter entreprenøren etter at kassen er senket. Da skal hulrommet under kassen støpes ut. Betongen blir pumpet via et rør gjennom midten av kassen. Kravene til betongen blir svært strenge. Den må ha gode flyteegenskaper, men den må likevel ikke ”blande” seg med vannet. Den må være så kohesiv at det ikke oppstår slam på toppen. Når støpen er avsluttet, skal vi ta kjerneprøver av understøpen gjennom rør i veggene for å se om den holder den kvaliteten vi forlanger. For å øke vekten på fundamentet blir det spent opp med 10 fjellforankringer. Hver av dem går 15 meter ned i fjellet, sier Thorsen.Større enn ”Uglen”

Storholmen bru er en 440 meter lang fritt frambygg-bru. Pilaren som fundamenteres på senkekassen skal stå mellom et spenn på 172 meter og et på 160 meter. Den andre brua som Reinertsen Anlegg skal bygge, Hundvåkøybrua, er også en fritt frambygg-bru. Lengden blir 460 meter hvorav hovedspennet vil utgjøre 233 meter. Pilarene på begge sider av hovedspennet blir fundamentert på senkekasser som skal stå på henholdsvis 20 og 25 meters dyp.

På Hundvåkøybrua blir fundamentene utsatt for større belastninger enn på Storholmenbrua. Dette får konsekvenser for dimensjoneringen. Senkekassene på Hundvåkøybrua får et tilnærmet ovalt tverrsnitt med største lengde 13 meter og største bredde 9 meter. Ved sjøsetting får de en vekt på hele 900 tonn. Entreprenøren vil derfor trenge et enda større kranskip til denne sjøsettingen enn "Uglen" som ble brukt forrige gang.Stormene begrenser framdriften

Den faste forbindelsen mellom Huftarøy og Hundvåkøy skal være ferdig innen 1. november 2007. De totale kostnadene for prosjektet er beregnet til 322 millioner 2005-kroner. Det hadde vært mulig å bli ferdig et år tidligere, men økonomien tillater det ikke. Bruene blir derfor bygd en etter en. Storholmenbrua blir ferdig neste høst og vil da bli brukt som en del av adkomstvegen til Hundvåkøybrua.

Værforholdene på Vestlandet kan medføre store belastninger på halvferdige konstruksjoner. Vegvesenet vil derfor unngå lange utkragere når høst- og vinterstormene raser.

- På Storholmenbrua tillater vi ikke lengre utkrager fra pilaren midt i sundet enn 45 meter før 1. mai. Innen utgangen av august må brua være sammenkoblet og oppspent. På Hundvåkøybrua kan utkrageren være maksimum 65 meter fram til 15. april. Fristen for sammenkobling og oppspenning blir den samme for begge bruene, sier Tor Arne Thorsen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.