OLJE OG GASS

Fulgte ikke prosedyrene

DÅRLIG ARBEID: Vedlikeholdskontraktoren Aibel hadde ikke trukket til flenseboltene etter prosedyren. Dette medførte lekkasje. StatoilHydro Drift hadde ikke sjekket at alt var i orden og Gassco som operatør hadde ikke påsett at alt var gjort etter prosedyre. Til sammen medfører dette en korreks fra Ptil etter at flere tonn kondensat lekket ut i friluft.
DÅRLIG ARBEID: Vedlikeholdskontraktoren Aibel hadde ikke trukket til flenseboltene etter prosedyren. Dette medførte lekkasje. StatoilHydro Drift hadde ikke sjekket at alt var i orden og Gassco som operatør hadde ikke påsett at alt var gjort etter prosedyre. Til sammen medfører dette en korreks fra Ptil etter at flere tonn kondensat lekket ut i friluft. Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
5. aug. 2009 - 11:27

Påseplikt

Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte, ved entreprenører eller underentreprenører, etterlever krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Arbeidstakerne har plikt til å medvirke etter arbeidsmiljøloven § 2-3.

Kollsnes

Prosess og gassterminal for feltene Troll, Kvitebjørn og Visund

Ansvarlig operatør er Gassco

Driften besørges av StatoilHydro Drift

Vedlikeholdskontraktør er Aibel

Granskingen har Ptil gjennomført etter en kondensatlekkasje på Kollsnes 19. mai 2009.

Under normal operasjon oppsto det en kondensatlekkasje på Kollsnes. Maksimal lekkasjerate beregnes til 22 kg/sek, og totalmengden til 12 tonn.Alvorlig feil

Kondensatet ble ikke antent og ingen personer kom fysisk til skade.

Det var meget begrensete materielle skader og ca. tre døgns produksjonsstans.

Hendelsens potensielle konsekvens er alvorlig med mulighet for dødsfall, alvorlig personskade og betydelige materielle skader.Fordampet

Det ble slått full gassalarm, anlegget ble nedstengt og folk evakuert.

Heldigvis var det ingen utslipp til sjø, størstedelen av totalvolumet fordampet til luft.Forsvant

Lekkasjen oppsto idet deler av pakningen blåste ut i flensen til grenseventil mellom 10” – overføringsrør for kondensat og kondensatbehandlingsanlegg.

Undersøkelser viser at flensbolter var trukket til med anslagsvis 80 – 100 Nm, mens korrekt tiltrekning er ca. 300 Nm.Fulgte ikke opp

Ptil har påvist et avvik knyttet til manglende trekking av flensebolter, manglende verifikasjon av trekking av flensebolter før overlevering av system fra leverandør til StatoilHydro Drift.

I tillegg ivaretok ikke operatøren påseplikten. Typisk for alle avvikene er at arbeidsprosessene i detalj er beskrevet i StatoilHydros styrende dokumenter, men at prosedyrene ikke etterfølges.Kan bli bedre

Ptils generelle inntrykket av hvordan hendelsen ble håndtert er positivt, selv om det er påvist forbedringspunkter. Det er også påvist barrierer som har fungert.

Granskingen Ptil har gjennomført har også påvist forbedringspunkter i forhold til nedstengingsfilosofi, og seksjonering og trykkavlastning av innestengte volumer væske/kondensat.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.