ENERGI

Fukt kan gi barn astma

– Finn først forurensingskildene og fjern mest mulig av dem. Slik dagens hus er bygd, utsettes vi alle før eller siden for fuktskader, sier doktoringeniør Leif Øie i Techno Consult.

Øie har tatt doktorgraden på inneklima og astma hos barn. I doktorgradsarbeidet dokumenterer han at fuktskader er et betydelig problem i boliger. Avhandlingen omfatter 3800 nyfødte barn. Øie fant ut at fukt representerer et like stort inneklimaproblem og medfører like stor risiko for å utvikle astma hos barn som passiv røyking.

– Fukt og astmaplager henger sammen, men også materialbruk og andre faktorer, som passiv røyking og husdyr, spiller inn. Det overrasker også de fleste at det ikke er mulig å ventilere seg ut av fuktproblemene.

Les mer om denne saken i papirutgaven, Teknisk Ukeblad nr. 38.

Les mer om: