KRAFT

Frykter prisboom med felles nettleie

Ole K. Helgesen
3. juni 2009 - 22:39

Riis-Johansen vil utrede en mulig felles nasjonal nettariff. I dag er det slik at nettleien varierer fra sted til sted.

Store variasjoner

I byen hvor kundemassen er stor og nettselskapene har stordriftsfordeler, er nettleien lavere enn i distriktene.

Prisen kan variere med opptil 35 øre per kilowatt-time.

Norges mest effektive nettselskap er ikke avvisende til utjevning av prisforskjellene, men selskapet frykter at man skal fjerne insentivene til å være effektive.

– Hafslund Nett er positive til at nettleien utjevnes over landet. Men det er ikke likegyldig hvordan dette skjer i praksis, sier Jens Auset, direktør i Hafslund Nett.

Færre selskaper

Han mener det er nødvendig å restrukturere bransjen.

– I Norge har vi i dag rundt 140 nettselskaper, og i gjennomsnitt har hvert selskap færre enn 20.000 nettkunder. I en bransje som opplagt har stordriftsfordeler, mener vi dette er sløsing med ressurser. Hvis nettselskapene hadde gode insentiver til sammenslåing til større enheter, ville man fått en utjevning av nettleien over tid. Dessuten vil lavere kostnader kunne gi lavere nettleienivå totalt sett i Norge.Sammenslåing ga effektivitet

Hafslund Nett er et selskap som har sitt utspring fra i overkant av 20 forskjellige store og små nettselskap i det sentrale østlandsområdet.

Ifølge Auset varierte nettleien stort mellom de opprinnelige selskapene, men sammenslåingen ga stordriftsfordeler som er en av hovedårsakene til at Hafslund Nett i dag har Norges laveste nettleie.

– Dessverre innbyr ikke dagens nettregulering lenger til sammenslåinger, og strukturendringene i bransjen har så godt som stoppet opp de senere årene. Våre erfaringer er at det er betydelige stordriftsfordeler innen samtlige nettfunksjoner, og at kundene og samfunnet kan spare betydelig beløp på at det gjennomføres omfattende strukturendringer i bransjen, sier Auset.

Han peker på økt forhandlingsstyrke i leverandørmarkedet som eksempel på stordriftsfordel.Frykter feil virkemiddel

Han er klar på at Hafslund Nett mener det er uheldig dersom nasjonal tariffutjevning skal gjennomføres ved at nettkunder i områder med lav nettleie direkte subsidierer nettkunder i områder med høy nettleie.

– En nettleie som reflekterer de reelle kostnader er med på å sikre økonomisk effektive løsninger ved tilknytning til og bruk av overføringsnettet. Dette bidrar igjen til en effektiv utnyttelse og utvikling av overføringsnettet. Hvis kundene i områder med lav nettleie skal subsidiere andre nettkunder, forsvinner prissignalene i nettleien. Dette kan medføre at man får kostbare og ineffektive løsninger i nettet. Og på sikt vil dette kunne øke nivået på nettleien for kundene i landet totalt sett.– Finnes andre virkemidler

Auset sier også at man ikke skal undervurdere den disiplinerende effekt nettleienivået har på det enkelte nettselskap.

– Nivået på nettleien og kundenes oppfatning av denne er et insentiv til effektivisering for det enkelte selskap. Dette vil fjernes ved en tariffutjevning basert på at kunder i områder med lav nettleie subsidierer kunder i områder med høy nettleie.

Et av argumentene til Terje Riis-Johansen er at det er nødvendig med ytterligere tiltak for utjevning av nettleien for å sikre nødvendig utvikling av nettet blant annet for å nå nasjonale mål om mer tilknytning av fornybar produksjon.

– Dette bør gjennomføres med virkemidler som ikke motvirker effektiv utnyttelse og utvikling av overføringsnettet. Vi mener at myndighetene bør gi støtte direkte til utbyggerne av fornybar kraftproduksjon der det er nødvendig for at fornybar kraft skal bli lønnsom, sier Auset.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.