Frykter oljerikdom gjør oss late

– Arbeid blir stadig oftere sett på som et nødvendig onde, hevder olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Frykter oljerikdom gjør oss late
Olje- og energiminister Ola Borten Moe sier Norge skal fortsette med olje- og gassproduksjon i hundrevis av år. Bilde: Scanpix

Borten Moe frykter at oljerikdommen kan gjøre nordmenn late.

– Verdenshistorien er full av eksempler på nasjoner og folk som har fått tilgang til storrikdom på kort tid. Historiene handler nesten utelukkende om hvordan rikdommen er blitt vanskjøttet, sier statsråden i et intervju med Adresseavisen.

Tirsdag denne uken ble det kjent at statens engasjement i oljevirksomheten innbrakte 84,5 milliarder kroner i første halvår av 2012. Det sterkeste halvåret noensinne.

Borten Moe omtaler kontrasten mellom norsk og europeisk virkelighet som «slående».

Les også: 40-åringer mest produktive

Arbeidsmoral

– Her hjemme kan vi prise oss lykkelig over lav arbeidsledighet, høy verdiskapning. Men det er ikke det samme som å innvilge seg en helt annen virkelighet enn den som resten av verden forholder seg til, advarer Borten Moe.

– Det er full sysselsetting, og vi streiker fordi reallønnsveksten bare ligger litt over tre prosent. I vår forlangte streikende oljearbeidere i Norge en de facto pensjonsalder på 62 år. I en tid der alle vet at vi må stå lenger i arbeid, sier han.

Men oljen har ikke gjort oss slappere, sier statsråden – ikke ennå.

– Men det er viktig å stille seg dette spørsmålet kontinuerlig. Vi må klare å opprettholde arbeidsmoralen. Debatten rundt norsk arbeidsliv er blitt forflatet. Arbeid blir sett på som et nødvendig onde for å skaffe seg de godene man trenger, sier Borten Moe.

Les også: Betydelig gassfunn i Nordsjøen

Lavere tempo ikke aktuelt

Noen brems i utvinningstempoet i Nordsjøen er ikke aktuelt, ifølge olje- og energiministeren.

– Våre venner i miljøbevegelsen fremstiller det som om vi åpner rubbel og bit på én gang. Men norsk oljepolitikk er historien om å åpne litt etter litt. Samtidig vil jeg hevde at svært mye av dagens aktivitet på norsk sokkel er tidskritisk. Vi må øke utvinningsgraden på felt som allerede er i produksjon. Dette må vi gjøre nå, før installasjonene stenger ned. Senere vil det bli for smått, for dyrt, sier Borten Moe.

Oljealderen vil imidlertid vare en god stund til, tror han.

– Den norske olje- og gassalderen kommer ikke til å ta slutt på grunn av mangel på hydrokarboner – like lite som pukkproduksjonen opphører på grunn av mangel på gråstein. Det er mye igjen! Dette skal vi holde på med i hundrevis av år.

– Men hydrokarbonene blir stadig vanskeligere å få tak i. Vi må jobbe smartere, bedre og hardere. Vi må opprettholde en konkurransekraft, en innovasjonsgrad og et kostnadsnivå som gjør det mulig å utnytte ressursene, sier han.

Les også:

Norge øker leteaktiviteten i Barentshavet

90 nye felt og 20 nye plattformer

Slik blir havbunnsfabrikken

Aker Solutions ansetter 1300 ingeniører  

Les mer om: