OLJE OG GASS

Frykter nye oljekriser

Kjetil Malkenes Hovland
7. feb. 2011 - 10:04

– Realiteten er at fossil energi ikke blir utviklet fort nok, sier John Hemming til Teknisk Ukeblad.

Leder

Liberaldemokraten leder peak oil-gruppen i det britiske Underhuset, All Party Parliamentary Group on Peak Oil and Gas ( APPGOPO).

Han advarer folk mot å tro at vi kan fortsette med dagens petroleumsforbruk.

– Det neste prissjokket vil få folk til å forstå. Vi er snart der, sier han.John Hemming, liberaldemokrat, leder for All Party Parliamentary Group on Peak Oil (APPGOPO)
Mindre praktiske energikilder PLANLEGGER RASJONERING: Han forbereder britene på en tid hvor oljen ikke lenger kan forsyne oss med billig energi, og frykter at energien må rasjoneres alt i 2020. Liberaldemokraten John Hemming leder den tverrpolitiske peak oil-gruppen i det britiske Underhuset. Privat

Mindre praktiske energikilder

Nylig sa Statoil-sjef Helge Lund i et intervju med Teknisk Ukeblad at han ikke tror at oljen kan hentes ut fort nok til å dekke den globale etterspørselen.

Hemming er enig, og understreker at produksjonen av olje vil nå en topp. Uansett om den holder seg stabil eller faller, får det store følger.

– Funnene av skifergass hjelper selvsagt noe. Men vi kommer ikke unna at vi begynte med ved, så var det kull og etter hvert noe atomkraft. Olje og gass har vært veldig praktiske energikilder. Nå går vi tilbake til mindre praktiske energikilder, sier Hemming.

Hemming tror det kan bli svært utfordrende å fortsette den økonomiske veksten når energikildene blir mindre effektive.

Helge Lund: – Vi har vært ineffektive– Evig vekst ikke mulig

– Jeg har utdannelse i fysikk fra Oxford. I politikken tror man at morgendagen blir lik gårsdagen. Man tror at utviklingen vil fortsette i samme retning, uten ressursbegrensninger. Det er ikke så vanskelig å forstå dette, men for mange er det en fremmed tanke at evig vekst ikke er mulig, sier Hemming.

De britiske parlamentarikerne mener britene må forberede seg på rasjonering av energi før 2020. De ønsker energikvoter (Tradable Energy Quotas, TEQ) hvor alle borgere får en viss kvote energi som de kan bruke til å kjøpe bensin eller kullkraft, eller selge den på markedet.

– Vi trenger prisstabilitet, eller så blir energien rasjonert gjennom pris. Det vil ramme de fattige. Rasjonering er mer rettferdig enn at den som betaler mest får mest energi. Energiprisene henger også sammen med matpriser fordi man bruker olje til gjødsel, sier Hemming.

Les hele rapporten om energikvoter (TEQ) herInnspill fra Wall Street SPÅR TOPP: Morgan Stanley-analytiker Ole Slorer tror det blir vanskelig for verden å få tak i nok olje. - Produksjonen utenfor OPEC har ikke økt det siste tiåret selv om man bruker mer penger, forklarer han. (FOTO: Bjørn Stuedal/NPF) Bjørn H Stuedal/NPF

Innspill fra Wall Street

– Du er inne på et hett tema, skriver Morgan Stanley-analytiker Ole Slorer i en e-post til Teknisk Ukeblad.

Slorer regnes som en av de fremste energianalytikerne på Wall Street. Han ser klare tegn på at produksjonstoppen for oljen, peak oil, er en realitet.

– Produksjonen utenfor OPEC har ikke økt det siste tiåret selv om man bruker mer penger, forklarer Slorer kort.– For komplekst for politikerne

Trass Helge Lunds spådommer ser ikke politikerne her hjemme ut til å ha åpnet øynene for hvilke utfordringer en global energimangel kan føre med seg.

Oljen er en unik energiform, kompakt og mobil. Slutter oljeproduksjonen å øke, kan ikke all verdens kull, gass, bioenergi, vindkraft og solenergi sikre fortsatt vekst. Og uten vekst kan verden bli mindre stabil.

Hvis dette kan skje når som helst, hvorfor forbereder ikke politikerne sine velgere på det?

– Ikke sikker, det er trolig for komplekst for dem, svarer Ole Slorer.

WWF:

BP:Tror på mini-kriser

Morgan Stanley-analytikeren tror verden står overfor en anstrengt oljesituasjon. Noen mini-oljekriser er uunngåelig, mener han. Oljeproduksjonen vil ikke kollapse, men det blir heller ikke mulig å skaffe nok energi til fortsatt vekst. Da vil vi begynne å omstille oss, mener Slorer.

– Økt fokus på energieffektivisering, skriver han.

Men er det så viktig for energinasjonen Norge om resten av verden sliter med tilgangen på energi? I fjor forbrukte vi bare 62 millioner fat i Norge, eller rundt 10 prosent av vår (stadig fallende) råoljeproduksjon.EBL skifter navn til Energi Norge 12. november 2009. Eirin Sund, Aps fraksjonsleder i energikomiteen.
Rammer også Norge KAN UTSETTE: ¿ Det vi ser i dag er at jo høyere prisen på olje blir, jo mer lønnsomme blir andre typer petroleumsprosjekter slik som skifergass og oljesand, understreker Eirin Sund (Ap). Kjetil Malkenes Hovland

Rammer også Norge

– Om oljeprisen stabiliserer seg på et meget høyt nivå så vil vi merke det også i Norge, gjennom at bensin og andre petroleumsprodukter vil bli dyrere, skriver Eirin Sund (Ap) i energi- og miljøkomiteen på Stortinget i en e-post til Teknisk Ukeblad.

Britene planlegger altså rasjonering. Både Sverige og Danmark har lagt planer for å bli uavhengige av fossil energi, selv om de sliter med å nå målene sine. Norge har ikke utredet hva manglende vekst i energiproduksjonen kan få å si for Norge og verdensøkonomien.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt søkte nylig om støtte fra det prestisjetunge Refleks-programmet i Utenriksdepartementet for å studere peak oil. Forskerne fikk avslag.

– På den ene siden vil dette gi landet økte inntekter og samtidig ny aktivitet i lisenser som med dagens oljepris ikke er lønnsomme. På den andre siden vil en høy oljepris medføre økte utgifter både til privatpersoner og næringsliv, skriver Siri Meling (H) i en e-post til Teknisk Ukeblad.

Avslo peak oil-forskning

EBL skifter navn til Energi Norge 12. november 2009. Siri Meling, Høyre.
Tror på oljesand TO SIDER: Norge vil få økte inntekter hvis verden ikke klarer å produsere nok olje, men privatpersoner vil få høyere drivstoffutgifter, påpeker Siri Meling (H). Kjetil Malkenes Hovland

Tror på oljesand

Norske politikere har ulike svar på energiutfordringen. Arbeiderpartiet tror at oljesand og skifergass kan bidra med noe.

– Det vi ser i dag er at jo høyere prisen på olje blir, jo mer lønnsomme blir andre typer petroleumsprosjekter slik som skifergass og oljesand. Dette kan man like eller ikke like, men det vil utsette en eventuell oljemangel, mener Eirin Sund (Ap).

Ifølge ett av scenarioene fra Det internasjonale energibyrået kan ukonvensjonell oljeutvinning øke fra 2,3 til 9,5 millioner fat per dag i 2035. Men dette er langt dyrere og mer krevende utvinning enn dagens relativt billige olje.

– Dette vil videre kunne medføre et økt fokus på alternativ transport (drivstoff) og økt fokus på energieffektivisering og omlegging, skriver Siri Meling.

Les også: – Peak fosfor mye verre enn peak oil

Erling Sande, stortingsrepresentant (Sp) og ny leder av Stortingets energi- og miljøkomité.
Senterpartiet vil granske ØNSKER KUNNSKAP: Det er mer fokus på fallende oljeinntekter enn på mulig energiknapphet, mener Senterpartiets Erling Sande. Han mener det trengs mer kunnskap om dette. Stian Lysberg Solum / Scanpix

Senterpartiet vil granske

Verken Høyre eller Arbeiderpartiet tar til orde for nærmere utredninger av dette, og Meling viser til at regjeringen nå setter ned et utvalg som skal se på kraftsituasjonen framover. Senterpartiet mener derimot at Norge bør forberede seg på mer enn inntektsfall.

– Det at produkta vil bli vanskelegare tilgjengeleg, og prisane på lengre sikt etter alt å dømme høgare, og dei konsekvensane dette kan få, er det betydeleg mindre fokus på. Meir kunnskap om dette vil difor vere viktig, skriver energipolitisk talsmann Erling Sande (Sp) til Teknisk Ukeblad.

Han framhever at klimapolitikken har bidratt til energieffektivisering og utbygging av fornybar energi.

– Alle desse klimatiltaka, saman med auka forskingsinnsats på desse områda, bidreg òg til å førebu oss på at vi er på veg frå den fossile energialder til den fornybare. Norge har både naturressursar og kompetanse som gjer at vi er i ein god posisjon for å handtere ein slik overgang, skriver Sande.– Fysikkens lover vinner

John Hemming advarer mot å tro at verden kan fortsette som før, og at teknologien og markedet ordner opp. Oljen er en svært dominerende ingrediens for å sikre verden fortsatt vekst. Men den varer ikke evig.

– Paradigmeskifte er det rette ordet. Du må forstå at dette er noe som vil skje, ikke bare noe som kan skje. Fysikkens lover banker de økonomiske lovene. Hvis du kjenner termodynamikkens lover, vet du at det er grenser for alt, sier Hemming.

Men heller ikke på Wall Street er det et utbredt syn at oljeproduksjonen i verden kommer til å nå toppen snart.

– Dette synet deler kun i visse energikretser. Det er ikke noe annerledes enn i Norge, skriver Slorer.

Les også: – Peak coal i 2011

– Peak oil er politikernes beste venn

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.