KRAFT

Frykter montørmangel i kraftbransjen

ELDREBØLGE: Ifølge rapporten vil man grovt sett trenge 130 nye montører og operatører hvert eneste år for å kunne opprettholde dagens nivå.
ELDREBØLGE: Ifølge rapporten vil man grovt sett trenge 130 nye montører og operatører hvert eneste år for å kunne opprettholde dagens nivå.

– Etter mange års investeringstørke i hele kraftbransjen er vi nå i en situasjon hvor mange medarbeidere i viktige faggrupper snart skal pensjoneres, samtidig som oppgavene øker, sier Statnett-sjef, Auke Lont.Stor behov

Ifølge Fafo-rapporten ” Alle prater om klima, men ingen om folk” er 4000 nye hoder det bransjen minimum trenger de neste ti årene for å kunne opprettholde aktivitetsnivået fra 2007. Trolig blir behovet større.

Samtidig skisserer Statnett i sin nettutviklingsplan investeringer i størrelsesorden 40 milliarder kroner.

– Vi skal bygge neste generasjons sentralnett. Denne rapporten beskriver utfordringene ved økende investeringsnivå, kombinert med relativt lavt antall nyutdannede og det faktum at mange nærmer seg pensjonsalderen, sier Lont.Kamp om montørene

Energimontører og -operatører er grupper med mange voksne arbeidstakere i bransjen.

Medianalderen i 2007 var på 48 år, og nesten tre av ti var 55 år eller eldre. Ifølge rapporten vil man grovt sett trenge 130 nye montører og operatører hvert eneste år for å kunne opprettholde dagens nivå. I dag utdannes det om lag 35 kandidater hvert år.

– Uten økning i aktiviteten vil vi trolig klare å skaffe tilstrekkelig med nye medarbeidere med utdannelse som ingeniører og sivilingeniører, men selv da vil vi få en utfordring med montørkapasiteten, sier Lont, som oppfordrer bransjen til å ta et felles løft.

– Bransjen bør sammen adressere disse utfordringene og bidra til en tilstrekkelig bemanningssituasjon i hele sektoren.– Må øke utdanningskapasiteten

Han er klar på at kampen om hendene og hodene blir hardest blant energimontørene.

– Dersom vi skal komme opp på et antall energimontører på høyde med det bransjen hadde i 1997, trenger vi minst 2,5 ganger så høy utdanningskapasitet som i dag.

Konserndirektør i Statkraft, Jørgen Kildahl, er også bekymret for bemanningssituasjonen.

– Statkraft skal skifte ut halve staben den neste tiårsperioden. Det blir utfordrende, spesielt på montørsiden, sa Kildahl på Statnetts Høstkonferanse.

– I Statnett trekker vi nå opp en aktiv seniorpolitikk. Vi satser på å få våre kompetente medarbeidere til å stå lenger i jobben. Det kommer i tillegg til aktiv rekruttering. Kanskje vi også må vurdere rekruttering internasjonalt, sier Lont.Viktig for klimasatsing

Statnett-sjefen understreker at fornybar satsing ikke bare kan måles som bevilgninger over statsbudsjettet.

– Det vil også avhenge av om vi rekrutterer tilstrekkelig og god kompetanse til prosjektene, sier Statnett-sjefen, som også tror at klima og forsyningssikkerhet kan gi bransjen ny vekst.

– En jobb i kraftbransjen gir ikke bare en god mulighet til å få en jobbe med høy spenning, men også en jobb som kan ha betydning for de store spørsmålene.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.