KRAFT

Frykter klimapropaganda

Frps Ketil Solvik-Olsen frykter at Klimaklok-kursene blir unyanserte. Han mener kursene er en klimakampanje i regi av regjeringen.
Frps Ketil Solvik-Olsen frykter at Klimaklok-kursene blir unyanserte. Han mener kursene er en klimakampanje i regi av regjeringen.Bilde: Truls Tunmo
Ole K. Helgesen
16. apr. 2009 - 10:14

I dag holdes det første kurset Klimaklok.

Dette er et kurs for lærere i ungdomsskoler og videregående skoler som er utarbeidet på oppdrag for Klimaløftet og i samarbeid med Naturfagsenteret og Bjerknessenteret for klimaforskning ved Universitetet i Bergen.

– Unyansert Siri Kalvig er leder av klimakurset "Klimaklok".

– Unyansert

Kursholdere er Siri Kalvig og polarhistoriker Tobias Thorleifssson.

Frps energi- og miljøpolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen frykter at kurset blir unyansert.

– Disse aktørene har i mediedebatten markert seg som svært offensive i sin støtte til FN klimapanels hypoteser, og tilsvarende svært kritiske til forskere og forskningsmiljøer som vektlegger andre årsaksforklaringer eller omfanget av konsekvensene ved økt CO 2-innhold i atmosfæren, sier Solvik-Olsen.

Kampanje

Han mener kurset er er klimakampanje i regi av regjeringen.

– Denne kampanjen er mer oppsatt på å skape støtte for regjeringens syn i klimadebatten fremfor å presentere de vitenskaplige uenigheter som tross alt eksisterer. En del fakta kan de fleste forskere stille seg bak, men på flere områder er det stor uenighet, sier Solvik-Olsen. Han har i dag stilt spørsmål til miljøvernminister Erik Solheim om klimaklok anerkjenner mangfoldet av vitenskaplig hypoteser utover hovedscenario til FNs klimapanel.

Uenighet

Solvik-Olsen understreker at få er uenige om at menneskeskapte CO 2-utslipp isolert sett øker drivhuseffekten.

– Men det er stor uenighet om hvor mye temperaturen vil endre seg. Her bør skolelærere kunne undervise i dette og stimulere elvene til å studere fakta og gjøre egne vurderinger og analyser. Min erfaring med regjeringens forrige foredragsserie - "Himmel og Hav" - gjør derimot at jeg frykter regjeringen ikke vil anerkjenne noen uenighet, og fremme et Al Gore-lignende opplegg, sier han.

Les mer om: