KRAFT

Frykter investeringstørke i fornybarbransjen

KREVER OVERGANGSORDNING: Ulike organisasjoner som jobber med fornybar energi i møte med statsråd Terje Riis-Johansen, blant annet for å kreve en ordning som kan hindre investeringstørke de neste årene. Bildet av kua og vindmøllene er en gave til statsråden fra Norwea.
KREVER OVERGANGSORDNING: Ulike organisasjoner som jobber med fornybar energi i møte med statsråd Terje Riis-Johansen, blant annet for å kreve en ordning som kan hindre investeringstørke de neste årene. Bildet av kua og vindmøllene er en gave til statsråden fra Norwea. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland
Kjetil Malkenes Hovland
4. nov. 2009 - 11:25

Norge risikerer å ikke nå sine mål innen fornybar energi.

Det var budskapet fra en nesten samlet fornybarbransje i et møte med olje- og energiministeren tirsdag.

De krever en overgangsordning fram til den nye støtteordningen med grønne sertifikater er på plass, og frykter investeringstørke fram til 2012.

– Enova nedjusterer vilkårene

– Det er viktig for oss å få realisert regjeringens eget mål om 14 TWh økt bioenergi i Norge, sier Cato Kjølstad i NoBio til TU.no.

– Og hvordan ligger det an nå?

Cato Kjølstad, NoBio, i møte med statsråd Terje Riis Johansen 3. november 2009
FRYKTER TØRKE: - Det vil være veldig uheldig for markedet at du ikke har noen ordning neste år og året deretter, for da kan man få investeringstørke, sier Cato Kjølstad i NoBio. Kjetil Malkenes Hovland

– Det ligger for dårlig an, selv om regjeringens tiltakspakke medførte at mange fjernvarmeverk fikk finansiering og vilkårene våre ble justert opp. Nå begynner Enova å nedjustere disse vilkårene, og det vil lede til investeringstørke, og man vil ikke nå målet på 14 TWh.

– Trenger en milliard

Også vindkraftbransjen frykter at støttenivået faller i 2010 og 2011. De er redde for at Enovas budsjetter ikke strekker til, og mener det er altfor lenge å vente på penger fra ordningen med grønne sertifikater som kommer på plass i 2012.

– Jeg er bekymra for at Enova ikke klarer å si fra hva som trengs for å holde på fram til sommeren 2011. Nå henger alt på en lov om grønne sertifikater. Jeg tror ikke på et grønt sertifikat før jeg ser det, sier generalsekretær Øyvind Isachsen i Norsk Vindkraftforening (Norwea) til Teknisk Ukeblad.

– Enova har et budsjett på 1,8 milliarder kroner, men alle bransjene ønsker seg jo penger?

– Vi må ha godt over en milliard for å få driv i vindkraften fram til 2012.

– Men det er jo over halve budsjettet til Enova?

– Ja. Men de kan ikke stoppe nå. Jeg kan forstå at Jens Stoltenberg mener vi må være fornøyde med å ha fått grønne sertifikater, men vi har ikke sett noen grønne sertifikater ennå. Først når ordningen er på plass, da er vi i gang, sier Isachsen.

Ønsker overgangsordning raskt

Både vindkraftforeningen og bioenergiforeningen NoBio ønsker en overgangsordning fram til de grønne sertifikatene kommer. Hvis ikke blir det investeringstørke, advarer de.

– Vilkårene for biovarme må oppjusteres, og det må komme en overgangsordning for fornybar energi, som da også vil gjelde biokraft. Da kan energiselskapene bygge kombinerte anlegg, som utløser flere kilowattimer, sier Cato Kjølstad.

– Det har ikke kommet noen overgangsordning så langt?

– Det står kun i Soria Moria. Dette må implementeres neste år hvis dette skal virke, for de grønne sertifikatene kommer jo i 2012. Det vil være veldig uheldig for markedet at du ikke har noen ordning neste år og året deretter, for da kan man få investeringstørke og man får ikke realisert prosjekter som ligger klare. Innenfor bio er det slik at hvis du først bygger et varmeverk, så kan du ikke bare kladde på biokraft etterpå, du må bygge samtidig.

Har ikke noe tidspunkt

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen kan ikke si noe om når overgangsordningen kommer. Det er ikke satt av en krone til en slik ordning i statsbudsjettet.

– Overgangsordningen går ut på at man skal unngå at det blir stopp i prosjektframdriften fram til 2012, forklarer Riis-Johansen overfor Teknisk Ukeblad.

– Ligger det penger i denne ordningen?

– Jeg vil ikke si noe mer om det nå enn at vi skal ha på plass en overgangsordning som bidrar til det jeg sa. Innholdet vil komme relativt raskt, vi jobber med det nå. Men jeg vil gjøre meg ferdig med det ordentlig først.

– Kan dette komme på plass før jul?

– Jeg vil ikke datofeste det. Jeg er opptatt av å få det på plass så raskt som mulig, men det er litt jobb, sier Riis-Johansen.

– Må ikke handle om penger

Statsråden forklarer at overgangsordningen vil være nasjonal og tilpasset norske behov. Det trengs ikke noen spesiell enighet med svenskene om hvordan ordningen skal fungere. Han vil heller ikke si om statens verktøy for å bygge ut fornybar energi, Enova, skal involveres i ordningen.

– Hvis du tenker på Enova opp mot overgangsordningen, så vil jeg ikke gå noe inn på det nå, sier Riis-Johansen.

– Det ligger ikke inne penger til en slik ordning i statsbudsjettet?

Thorstein Jenssen, Småkraftalliansen, i møte med statsråd Terje Riis Johansen 3. november 2009
ØNSKER NETTUTBYGGING: - Det viktigste for oss er en skikkelig satsing på utbygging av nett. Der begynner det å bli trangt, sier Thorstein Jenssen i Småkraftalliansen. Kjetil Malkenes Hovland

– Nei, men innretningen på overgangsordningen vil ikke nødvendigvis kun handle om budsjettpenger. Men jeg må få komme tilbake til dette på en ordentlig og skikkelig måte når regelverket er på plass.

Sliter med målene

Olje- og energiministeren innrømmet i høst at regjeringen ikke når målet om 3 TWh vindkraft i løpet av 2010. Også på bioenergimålet ligger regjeringen etter, ifølge NoBio.

De har likevel ikke tro på at deres bransje får mer penger selv om vindkraftmålet er skjøvet ut i tid.

– Det tror jeg ikke direkte. Enova har en ramme på 1,8 milliarder kroner i 2010, en nedjustering fra årets nivå på 2,6 milliarder, sier Kjølstad.

– Men årets Enova-budsjett var ekstraordinært?

– Ja, på grunn av finanskrisen. Men det er viktig å ligge på samme nivå sånn at man kan realisere mer fornybar energi.

– Blir dette for smått, mener du?

– Vi synes det kan virke for smått, spesielt når man nedjusterer vilkårene i Enova uten at det skjer noe politisk styring. Vi mener at bedriftene skal etablere seg i et fritt marked, men man må ha gode rammebetingelser, sier Kjølstad.

– Vi har levert

Både bransjen og statsråden virket likevel fornøyde etter møtet, som statsråden framstiller som positivt.

– De har store ambisjoner og ønsker å komme lenger, sier Riis-Johansen. – Det er også artig å se at innspillene er annerledes enn for en tid siden, fordi vi faktisk har levert. Biobransjen har snakket om forskriften om utkoblbar kraft, varmerør og flisstøtte, disse tiltakene er på plass. Vi er kommet lenger ned på lista nå. Det daglige arbeidet fører fram, og det merker også bransjen.

Småkraftforeningen var av en eller annen grunn ikke invitert, men Småkraftalliansen som representerer firmaene Småkraft, Fjellkraft, Elvekraft og Norsk Grønn Kraft var til stede.

– Det viktigste for oss er en skikkelig satsing på utbygging av nett. Der begynner det å bli trangt. Det gjelder både de store linjene, kabler til utlandet og lokalt nett på 22 kilovolt, sier Thorstein Jenssen i Småkraftalliansen til Teknisk Ukeblad.

– Nå har vi fått tilknytningsplikt for nettselskapene, og det må følges opp med utbygging.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.