MOTOR

Frykter dårlige veger i 50 år til

Mona Strande
10. okt. 2006 - 08:10

Det kom frem i Statens vegvesens stamvegutredning, som mandag ble lagt frem som et av grunnlagsdokumentene for arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019.

Her hevder Vegvesenet at det med årets nivå på tildelinger og bompengebidrag vil ta cirka 50 år å nå ønsket standard på hele vegnettet.

Strenge prioriteringer

En trettiårsperiode er ikke nok med dagens investeringsnivå.

Derfor ønsker vegdirektør Olav Søfteland en streng prioritering av hele stamvegnettet samlet.

- Uavhengig av strategivalg ønsker vi å få til en mer sammenhengende utbygging av stamvegnettet med lengre strekninger og etter forholdene med mer ensartet standard, sier han i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Mer bompenger

Skal det investeres 230 milliarder på 30 år, trengs det cirka 7,5 milliarder hvert år.

2006-nivået på stamveginvesteringer er på cirka 4,5 milliarder, hvorav 1,5 milliarder er bompenger. Det kreves altså ytterligere tre milliarder hvert år for å nå målet.

Søfteland håper det åpnes for mer bompengefinansiering.

Store forskjeller

Stamvegnettet utgjør rundt 8600 kilometer, altså nesten 30 prosent av det norske riksvegnettet.

65 prosent av stamvegnettet har en trafikk som er lavere enn 3000 kjøretøy hvert døgn, mens ti prosent har høyere trafikk enn 10.000 hvert døgn.

Nye vegnormaler

I arbeidet med nye vegnormaler, som ennå ikke er vedtatt, blir det lagt opp til at veger med trafikk mellom 8-12.000 biler i døgnet skal ha to-tre kjørefelt med midtrekkverk og en vegbredde på minimum 12,5-14,5 meter.

For veger med trafikk på over 12.000 biler, blir det lagt opp til fire kjørefelt og en vegbredde på minimum 19 meter. Veger med trafikk mellom 4-8.000 biler pr. døgn blir ti meter brede, mens veger med mindre trafikk enn 4.000 normalt skal ha en minste bredde på 8,5 meter.

Diskuteres videre

Stamvegnettet er delt inn i 18 stamvegruter. For hver av disse rutene presenteres en analyse av de langsiktlige utviklingsbehovene.

Som et ledd i arbeidet med Nasjonal transportplan har Statens vegvesen, Kystverket, Jernbaneverket og Avinor laget utredninger om behov og muligheter frem mot 2040.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

De økonomiske prioriteringene mellom transportformene, strekninger og prosjekter for den første tiårsperioden - og hvordan transportnettene kan kobles sammen - skjer i det videre arbeidet med Nasjonal transportplan.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.