ARBEIDSLIV

Frykter byråkratiske biobanker

Dette frykter i alle fall dr.philos. Geir Gogstad i Startfondet ASA.

Trolig er over ti millioner biologiske prøver fra mennesker lagret i norske biobanker. Dette materialet utgjør en stor ressurs, fordi det sammenholdt med helse- og slektsregistre kan brukes til å identifisere årsaken til forskjellige sykdommer og utvikle nye diagnose- og behandlingsmetoder.

Nylig la regjeringen frem et forslag til ny biobanklov. Forslaget inneholder regler for innhenting, oppbevaring, bruk og destruksjon av humant biologisk materiale og opplysninger som kan utledes av dette materialet.

Gogstad frykter at prosedyrene for å innhente samtykke fra potensielle givere kan bli så omstendelige at de i praksis vil hindre utnyttelsen av materialet i biobankene.

- Forslaget innebærer naturlig nok at samtykke skal innhentes under henvisning til den faglige eller kliniske sammenhengen materialet skal brukes i. Men i tillegg skal også metoden som benyttes, redegjøres for. Det er uklart hvordan dette skal tolkes, men det kan innebære en svært kompliserende faktor dersom lovens forskrifter ikke tillempes på en fornuftig måte, sier Gogstad.

Han har 18 års erfaring fra industriell forskning innen diagnostikk og utvikling av legemidler i blant annet Axis-Shield og Nycomed.

Fornyet samtykke må også innhentes dersom materialet for eksempel skal brukes til å kartlegge en annen sykdom enn den opprinnelige godkjenningen ble gitt for.

Eksport av biologisk materiale er et annet vanskelig punkt.

- Hvis Norge lager for strenge regler, isolerer vi oss fra det internasjonale forskningsmiljøet der utveksling av prøvemateriale alltid har vært en absolutt forutsetning. Jeg mener vi må ha differensierte regler for slik utveksling.

Gogstad beklager at intensjonen om å få til ny næringsutvikling med basis i biobankene er tonet ned i helseministerens forslag. Heller ikke eierskapet til biobankene, som er spredt rundt på sykehus og offentlige institusjoner, er tilstrekkelig avklart.

- Mange ønsker å utnytte dette materialet, men til det trengs penger. Det offentlige Norge er ikke i stand til å finansiere en slik utvikling. For å få inn privat kapital må eierskapet avklares.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.