Frykter at småkraftprosjekter droppes med EUs grønne kriterier. Dette er de vanskeligste kravene

Krav om vannføring og fiskevennlige turbiner kan bli kostbare for vannkraftbransjen, tror Småkraftforeningen.

Frykter at småkraftprosjekter droppes med EUs grønne kriterier. Dette er de vanskeligste kravene
Øystein Grundt, spesialrådgiver i Småkraftforeninga, er redd det vil bli for kostbart for vannkraften å oppfylle de grønne kravene fra EU. Da får ikke kraftselskapene markedsføre seg som grønne, selge grønne obligasjoner eller ta opp grønne lån. Foto: Privat

Fristen går snart ut for å foreslå endringer til EUs taksonomi, det vil si kriteriene for hvilke aktiviteter som skal regnes som grønne. Dette kan igjen påvirke prisen på lån og tilgangen på investeringer.