Frykter at små bedrifter ikke har råd til strømstøtte

De minste bedriftene havner i et dilemma der de må vurdere om de skal ta opp lån for å kvalifisere til strømstøtte, ifølge SMB Norge.

Frykter at små bedrifter ikke har råd til strømstøtte
De aller minste bedriftene har mer til felles med privatmarkedet enn med bedrifter med 50 ansatte eller flere, sier Joachim Dagenborg i SMB Norge. Foto: Johnny Syversen

I regjeringens strømstøttepakke, som ble lagt fram fredag, skal bedrifter som får strømstøtte også få utbytteforbud i 2023.