Frykter at Japan ikke forteller alt

Frykter at Japan ikke forteller alt
ØDELAGT: Kjernekraftverket Daiichi i Fukushima ble ødelagt under det voldsomme jordskjelvet i Japan fredag. Lørdag ble det meldt om en eksplosjon og røykutvikling ved kraftverket. Bilde: Reuters / Scanpix

– Det er problematisk å få ut god informasjon fra Japan. Vi får ikke så mye informasjon som vi skulle ønske, for å kunne danne oss den forståelsen av situasjonen som vi gjerne skulle ha, sier seniorrådgiver Finn Ugletveit i Statens strålevern til NTB.

Atomberedskapsutvalget sitter lørdag i møte for å skaffe og utveksle informasjon og samordne vurderinger etter at det jordskjelvrammede atomkraftverket i Fukushima ble rammet av en eksplosjon.

Nils Bøhmer:

Lekkasje

Radioaktivt cesium er påvist utenfor anlegget, noe som kan være en indikasjon på at materiale fra reaktorkjernen har sluppet ut.

Myndighetene utvidet lørdag området hvor folk evakueres, og folk som bor opptil 2 mil fra kraftverket, er blitt bedt om å forlate hjemmene sine. Antall evakuerte er dermed oppe i flere titusen mennesker.

– Situasjonen er alvorlig, men vi sitter i øyeblikket ikke på informasjon som tyder på at det er snakk om en nedsmelting, sier Ugletveit.

Les også:

Fra IAEA

Kriseutvalget for atomberedskap får all sin informasjon om situasjonen i Japan fra Det internasjonale atomenergibyrået IAEA i Wien.

– Det er en naturlig koordinering av informasjonsstrømmen og bidrar til å redusere trykket på japanske myndigheter. Og selv om vi sliter med at informasjonsmengden er knapp, så har vi ingen grunn til å tvile på troverdigheten av det som er kommet ut. Dessuten følger vi jo også med på mediene, og det er naturlig nok med på å nyansere bildet, sier Ugletveit.

Les også: Evakuerer befolkning ved kjernekraftverk

Tas på alvor

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) blir holdt løpende orientert om atomulykken og atomutvalgets vurderinger.

– Vi ser veldig alvorlig på situasjonen og følger utviklingen fortløpende. Samtidig er risikoen svært liten for at Norge blir berørt. Om, og i hvilken grad vi eventuelt vil bli berørt, avhenger av vind, havstrømmer og andre værforhold, sier Solheim.

– Denne ulykken kan først og fremst bli alvorlig for mennesker og annet liv i Japan, legger miljøvernministeren til.

Les også: Fire kjernekraftverk stengt i Japan

Ikke aksjonsnivå

Foruten Statens strålevern, som leder og har sekretariatet i Kriseutvalget for atomberedskap, møter representanter fra Forsvaret, Helsedirektoratet, Mattilsynet, Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i utvalget.

– Vi er først og fremst på et stadium der det handler om å finne en felles forståelse av situasjonen. Vi er ikke på aksjonsnivå i øyeblikket, presiserer Ugletveit.

Les mer om: