Frp: – Utenlandske entreprenører gir lavere nettleie

Frp: – Utenlandske entreprenører gir lavere nettleie
BRA MED OPTIMALISERING: Det er viktig at Statnett optimaliserer sine prosjekter for å få mest mulig ut av hver krone, men det må være innenfor lovverket, understreker Høyres energipolitiske talskvinne Siri Meling. Bilde: Øyvind Lie

Frp har tidligere tatt til orde for at definerte prosjekter skal kunne hente inn anbud fra utenlandske selskaper, med mannskap som jobber “nordsjøturnus” og så reiser hjem igjen.

Bakgrunnen er å kunne bygge ut store prosjekter, for eksempel vei, uten at det skaper press i økonomien.

Det samme prinsippet gjelder også for kraftlinjer, ifølge Frps energipolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen.

– Vi bør se på hvordan vi kan dekke behovet for infrastruktur uten å ødelegge norske selskapers konkurranseevne, og samtidig spare skattebetalernes penger, sier Solvik-Olsen til Teknisk Ukeblad.

Les også: Entreprenører advarer Statnett

For firkantet

Saken er blitt aktualisert etter at Teknisk Ukeblad – Statnett bryter lønnsforskriften at det kroatiske entreprenørselskapet Dalekovod, som bygger Sima-Samnanger-linjen for Statnett, ikke betaler arbeiderne sine når været er så dårlig at det er umulig å arbeide. El & It Forbundet mener dette er .

– Denne saken bør også reise en debatt om vi er litt for firkantet med hensyn til hvordan vi oppfører oss i forhold til utenlandske selskaper, og i hvilken grad man skal tillate at de tar med seg sine avtaler til Norge, som tross alt gir arbeiderne bedre forhold enn de ville hatt i sine hjemland, sier Solvik-Olsen.

Samtidig understreker han at når man gjør ting i Norge, må man forholde seg til regelverket.

– Man kan være enig eller uenig i avtaleverket med fagbevegelsen. Men vi har ingen intensjoner om å gå inn og nekte arbeidstakerorganisasjonene å inngå avtaler med sine arbeidsgivere.

Men det er et dilemma. Det blir feil å kalle det sosial dumping og misbruk av arbeidskraft når du gir folk en jobb der de tjener bedre enn de ellers ville gjort i sine hjemland, sier Solvik-Olsen.

Les også: Dalekovod vil følge norsk lov

– Regjeringen tar ikke tak

Det han er betenkt over, er når arbeiderne risikerer å sitte igjen uten lønn i mange dager i strekk, slik tilfellet var for Dalekovods ansatte på Hardangerlinjen.

– Det reagerer jeg på, det må man gripe fatt i. Da er det et paradoks at staten som oppdragsgiver, selv om det skjer via andre, ikke har grepet politisk fatt i dette.

Regjeringen som eier og Statnett er veldig på hugget hvis private selskaper gjør ting som kan kalles sosial dumping, sier Solvik-Olsen.

Må ha ansvar

Energiminister Ola Borten Moe har – Statnett har ikke hovedansvaret i Hardanger Statnett i at det er Dalekovod og ikke Statnett som har hovedansvaret for å rydde opp, noe også arbeidsrettsadvokater har sagt seg enig i.

Solvik-Olsen peker likevel på at Statnett og regjeringen har et ansvar.

– Ut fra den politikken som føres av dagens regjering, er det helt horribelt at staten er involvert i en slik sak. Regjeringen bør ha ansvar for at statlige selskap følger lover og regler, sier han.

Presser Dalekovod til å gi arbeiderne lønn

Bra med optimalisering

Høyres energipolitiske talskvinne Siri Meling setter pris på at man har ordnede forhold i norsk arbeidsliv, og er glad for at saken i Hardanger ble avslørt.

– Det er viktig at Statnett optimaliserer sine prosjekter for å få mest mulig ut av hver krone. Men det må være innenfor lovverket. Så er det slik at store offentlige prosjekter skal ut på anbud. Da kan utenlandske selskaper være med å konkurrere. Det er en del av markedsdynamikken som vi er positive til, sier Meling.

Samtidig mener hun det er viktig at kompetansen i Norge på bygging av de største høyspentlinjene opprettholdes.

– Men de norske selskapene må jobbe smart for å være konkurransedyktige. De lever ikke i en isolert, skjermet verden, sier Meling.

Les også: – Norske entreprenører skal få oppdrag

Les mer om: