BYGG

Frp ønsker Navarsete velkommen etter

HVA VAR DET JEG SA: Fremskrittspartiets Tord Lien er godt fornøyd med at regjeringen nå vil lette på kravene om universell utforming av studenthybler, og peker på at dette har partiet allerede advart mot.
HVA VAR DET JEG SA: Fremskrittspartiets Tord Lien er godt fornøyd med at regjeringen nå vil lette på kravene om universell utforming av studenthybler, og peker på at dette har partiet allerede advart mot. Bilde: Frp

Støtte til studentboliger

Det gis støtte til 1000 hybelenheter hvert år, denne støtten forvaltes av Husbanken

Husbanken mottar søknader om 3–4000 hybelenheter hvert år.

I pressområder forutsetter reglene at prisene per enhet ikke overstiger 700 000 kroner. Støtten er 250 000 kroner for hver hybel.

Som pressområde regnes Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

For øvrige områder er grensen satt til 600 000 kroner, støtten er da 200 000 kroner.

Verken prisgrensene eller støtten er hevet etter at universell utforming ble gjort obligatorisk.

Det blir rett og slett for dyrt å bygge studenthybler med universell utforming til alle.

Det krever plass, og på små studentboliger utgjør merplassen en forholdsvis mye større andel enn for ordinære boliger.

Mot sine egne

– Både i 2010 og i 2011 sa vi at dette ikke lar seg gjøre i praksis, jeg synes det er hyggelig at Navarsete nå tar grep og faktisk går mot det hennes egne sa i budsjettinnstillingen, sier Tord Lien, andre nestleder i Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité og Frp-representant.

Les også: Studentboliger slipper universell utforming

Vanskelig å få til

Kravet til universell utforming er nytt, fra TEK10 ble innført i juli 2011. Seniorrådgiver Thor Haslestad i Husbanken forteller at de har mottatt signaler om at det blir vanskelig å bygge med universell utforming innen de økonomiske rammene som er gitt.

– Ja, både fra studentsamskipnader og fra entreprenører, sier Haslestad.

Ingen justering

– Stemmer det at det ikke er gjort justeringer verken i støttenivået eller grensene for hva hyblene skal koste?

– Det stemmer, det er ikke gjort noen justeringer.

Ikke mulig

Tord Lien er ikke overrasket.

– Du får ikke til å bygge med universell utforming til den kostnaden, så enkelt er det. Det fremstår jo litt merkelig at regjeringen velger å snu under en måned etter at det ble vedtatt i Stortinget.

I sin merknad i budsjettinstilllingen fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen skrev Frp følgende:

" Disse medlemmer mener imidlertid at nye byggeforskrifter og krav om universell utforming av alle studenthyblene ikke vil gjøre det mulig å bygge 1 000 nye hybler for de midlene som er foreslått bevilget til studenthybler."

Vil lette for private

– Kommer du til å følge opp dette?

– Det er kun studentboliger som er under mitt saksansvar. Men jeg vet at flere kommuner at stilt krav om en andel boliger med universell utforming. Det er forsvarlig og det er nok fornuftig å se om kravene kan reduseres også for private utbyggere, svarer Lien.

Reduserer mer

Frp foreslo videre at kravene om universell utforming skulle gjelde minst 25 prosent av hyblene.

Nå har Navarsete gått enda lenger, og mener at 20 prosent er tilstrekkelig.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.