IT

Fritt valg av elektronisk ID

RYDDER IKKE: Difi-direktør Hans Chr. Holte ser at offentlige virksomheter velger egne eID-løsninger, men ser ikke behov for å rydde opp.
RYDDER IKKE: Difi-direktør Hans Chr. Holte ser at offentlige virksomheter velger egne eID-løsninger, men ser ikke behov for å rydde opp. Bilde: Espen Zachariassen
Espen Zachariassen
4. mai 2011 - 07:31

Digitale offentlige tjenester

Elektronisk ID

Sikker pålogging til elektroniske tjenester.

Staten har inngått kontrakt med Buypass og Commfides, godkjent for høyeste sikkerhetsnivå m.h.t. personsensitiv informasjon, nivå 4. I tillegg kan publikum benytte statens eID "Min ID" til tjenester opp til nivå 3.

Alle samkjøres gjennom Id-porten.

Altinn

Felles plattform som statlige virksomheter er pålagt å benytte som grunnlag for nye digitale tjenester.

Nybygget løsning til 1 milliard kroner med Accenture som hovedleverandør.

Beregnet gevinst på minst 9 milliarder kroner hvis offentlig sektor utnytter investeringen.

Hovedstrategien er gjenbruk av gode løsninger for å redusere offentlige utgifter til it-prosjekter.

Offentlige digitale tjenester skal bruke Altinn som plattform og Id-porten for sikker pålogging, der publikum kan velge mellom elektronisk ID (eID) fra Commfides, Buypass eller statens egen Min ID.

Men allerede i startgropa velger flere å gå sin egen vei. Det kolliderer med statens strategi om fellesløsninger og gjenbruk av smarte tiltak, som skal redusere kostnader og it-fiaskoer.

Les mer: Altinn-gevinst på 9 milliarder kronerVraket Buypass

E-valgprosjektet med stemmegivning over nett til høsten har vraket Buypass. Man stoler ikke på de kortene som brukes til tipping og spill, det såkalte Tippekortet.

Les mer: Parkerer både BankID og Buypass– Årsaken er at disse kortene mangler tilknytning til eieren og ikke ser ut som id-kort, sier prosjektleder Henrik Nore til Teknisk Ukeblad.

Skepsisen skyldes også at kortet i slike sammenhenger kan gå på omgang mellom medlemmene i et tippelag. Da er det risiko for id-misbruk. E-valget benytter derfor bare Min ID.

Statlig e-post

Statseide Postens nye tjeneste Digipost har utviklet en egen påloggingsløsning fremfor Id-porten, og de har valgt Bank ID og Buypass som eID for sikker pålogging.

40 000 brukere på rappenVraket

Staten vraket Bank ID i anbudsrunden til Id-porten fordi den manglet en løsning for meldingskryptering.

Les mer: BankID skviset ut av eIDOg Digipost kjøper en systemløsning for kryptert transport og lagring av EDB Ergogroup i stedet for å bruke Altinn.

Digipost-direktør Thomas Mathisen mener han er i sin fulle rett til selv å velge leverandører.Kommersiell

– Dette er en tjeneste som Posten leverer ut i markedet, og Posten Norge er sånn sett en kommersiell aktør, sier han til Teknisk Ukeblad.

Han oppfatter ikke Altinn som et alternativ.

– Vi har tatt utgangspunkt i å lage en løsning for sikker meldingsutveksling mellom virksomheter og privatpersoner. Altinn er i hovedsak en portal for effektivisering av prosesser og skjemaflyt. sier Digipost-sjefen.

Samarbeid

Heller enn å benytte statens løsninger, vil han ha et samarbeid.

– Vi ønsker å innlemme Digipost i Id-porten. Eksempelvis kan innbyggere motta det endelige skatteoppgjøret til sitt personlige arkiv i Digipost, illustrerer han.

Mathiesen røper at han er i samtaler med både Fornyingsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) om et samarbeid. Difi har ansvaret for den statlige it-politikken.Kjøpt eller hjemmelaget

Hos Difi bekrefter direktør Hans Christian Holte samtalene.

– Men det er snarere snakk om å innhente informasjon i arbeidet med å utrede det offentliges behov for en felles meldingsboks. Det kan være snakk om å kjøre en egen løsning eller et samarbeid med kommersielle aktører, sier Holte til Teknisk Ukeblad.

– Betyr det at Bank ID kan komme inn i varmen via Digipost?

– Vi ser nå på ulike modeller for det offentliges bruk av meldingsboks, ikke på forholdet til enkeltleverandører.

Han deler Mathisens oppfatning av Posten som en kommersiell aktør.

– I denne sammenheng opererer ikke Posten som en offentlig etat, og jeg har ingen prinsipielle anfektelser mot at Digipost ikke bruker Altinn-plattformen og selv velger andre eID-leverandører, sier Holte.Løser seg selv

Difi-sjefen er kjent med at E-valgprosjektet vraker Buypass-kortet, men kommer ikke med noen umiddelbare reaksjoner.

– Først vil jeg se hvilke erfaringer man henter fra forsøket med elektronisk valg.

– Hvilket behov ser du for å stramme opp i bruken av de eID-løsningene som staten har valgt?

– Jeg ser at det finnes alternativer der ute, men satser på at Id-portens tre påloggingsløsninger etter hvert vil bidra til ryddige og enkle valg for brukerne.Les også: Vil ha alle data ut til alle

Posten lanserer "e-post"

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.