BYGG

Fristende friskt drikkevann til Notodden

Knut StrømKnut StrømKnut Strøm
2. nov. 2006 - 08:01

Tinnelva er vannkilden til den nye vannforsyningen.

– Vi tar vannet fra et gjennomregulert vassdrag. Det er derfor jevn og stabil vannføring hele året, forteller prosjektleder Kåre Rusten. Han arbeider i seksjonen for tekniske tjenester i Notodden kommune.

Han betegner kvaliteten på råvannet som meget god, med lavt humusinnhold, et fargetall som er under 10, en pH på 6,4 og lav turbiditet.

– Det eneste som kan påpekes er at det er litt mye termotolerante koliforme bakterier, sier prosjektlederen.To barrierer

Dagens renseanlegg fra 1957 har kun en hygienisk barriere med bruk av klorgass for å desinfisere vannet. I det nye vannverket er det to hygieniske barrierer.

– Som første barriere må vannet gå gjennom et tradisjonelt filter som består av antrasitt, kvartssand og marmorgrus med jernkloridsulfat som koagulant og tilsetting av karbondioksid, forklarer Rusten.

UV-lys i kombinasjon med en svak klorering med natrium-hypokloritt brukes i barriere to.

– Vi gjorde et forsøk med renseteknikken i et pilotanlegg vinteren og våren i 2004. Resultatet var meget tilfredsstillende, sier han.Prosjektgruppe

Planleggingen av det nye vannverket startet i februar 2003. Da ble det opprettet en prosjektgruppe med representanter fra teknisk etat, helseetaten og daværende Næringsmiddeltilsynet.

– Tilbud fra konsulentfirma ble hentet inn, og Cowi AS ble valgt selv om de ikke var de rimeligste i utgangspunktet.

- Vi la ikke mest vekt på pris. Det første anbudet for maskinutstyr kom inn i midten av desember i 2004 og resten i løpet av første kvartal året etter. For alle anbudene valgte vi konkurranse med forhandlinger, sier Rusten.

Etter et omfattende arbeid med forhandlinger og valg av entreprenør for de enkelte fagene, endte Cowi opp med det laveste anbudet.13 000 kubikkmeter

Byggingen av selve vannverket startet i mai i fjor med ledningsanlegg, råvannpumpestasjon, inntaksledning og vannbehandlingsanlegg.

Det nye vannverket er dimensjonert for et maksimalt døgnforbruk på 13 000 kubikkmeter vann, eller ca. 550 kubikkmeter i timen.

I begynnelsen av mars i år startet montering av det maskinelle utstyret, mens driftskontrollutstyret installeres nå i høst.

– Vi har stort sett holdt tidsplanen, men er rundt tre til fire uker forsinket i forhold til den opprinnelige planen. Hele byggingen har gått greit, men det er alltid noen småjusteringer som må gjøres underveis, sier Rusten.Viktig løft

Han tror at utbyggingen som var kostnadsberegnet til 84,3 mill. kroner, som med byggelånsrente og prisstigning er på rundt 90 mill. kroner, vil holde.

– Vi har lagt inn en liten buffer for uforutsette ting. Av erfaring dukker det alltid noen detaljer opp etter hvert, sier Rusten. Han mener det nye vannverket er et stort og viktig løft for kommunen som nå vil få en vannforsyning av beste kvalitet.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.