IKT

Frigjør «skjulte fabrikker»

EGENPRODUSERTE Praktisk tak alle maskinene som pøser ut tannstikker hos Jordan på Flisa er egenprodusert. En industriell IT-løsning gir automatisk datafangst, og operatørene vil fra sin arbeidsplass ha analyserte data for produksjonslinjen.FOTO: JORDAN
EGENPRODUSERTE Praktisk tak alle maskinene som pøser ut tannstikker hos Jordan på Flisa er egenprodusert. En industriell IT-løsning gir automatisk datafangst, og operatørene vil fra sin arbeidsplass ha analyserte data for produksjonslinjen.FOTO: JORDAN

OEE (Overall Equipment Effectiveness)OEE (Overall Equipment Effectiveness)

Måler den totale effektiviteten til en maskin, produksjonslinje eller en prosess. I Norge ligger den ofte på lave 50 prosent.

Begrepet stammer fra fra Japan. Det er et produkt av faktorene tilgjengelighet, ytelse og kvalitetsrate. Det vil si at hvis tilgjengeligheten på maskinen/produksjonslinjen er 90 prosent, ytelsen er 90 prosent og kvalitetsraten er 90 prosent, så er OEE verdien 73 prosent. Dermed gir dette et tall for den totale utstyrseffektiviteten.

Kongsberg Terotech

Kongsberg Terotech har som mål å bli Nordens ledende leverandør av tjenester og teknologi for optimal ressursutnyttelse. De var med på å ta initiativet til å starte et OEE-forum i regi av Teknologibedriftenes Landsforening (TBL).

Volvo Aero Norge og Kongsberg Protech eier 50 prosent hver i firmaet.

Kongsberg: – Med tanke på at OEE-prosenten i snitt ligger på rundt 50 i Norge, er det ingen tvil om at det ligger mange «skjulte fabrikker» rundt om i landet, hevder Ståle Hunstad hos Kongsberg Terotech.

Han ivrer for at OEE ikke skal bli et moteord, men et effektivt verktøy som kan øke produktiviteten og møte utfordringene til norsk industri.

– Vi ser stadig oppslag i avisene om utflytting av produksjon. Kanskje kunne vi heller sett på å øke konkurransekraften gjennom å bedre produktiviteten før det blir snakk om nedskjæringer og utflytting, påpeker han.Start med operatøren

Samarbeid med maskinoperatørene er en nøkkel til forbedring: – Operatøren er en kjemperessurs i forbedringsarbeidet som må utnyttes, understreker Hunstad. Det første som bør gjøres er å skape en ryddig arbeidsplass.

– Dette har med holdninger å gjøre. Å etablere en standard for orden og ryddighet på arbeidsplassen vil også gi resultater når det gjelder både kvalitet og HMS.

Kongsberg Terotech kaller det første trinnet 5S. Det går ut på sortering, systematisering, strålende rent, standardisering og til slutt støtte og selvdisiplin. Dette er en av grunnpillarene for å oppnå optimal utnyttelse av produksjonsutstyret og organisasjonen generelt.

I starten kjøres enkle prosesser som heller ikke er spesielt kostbare. – Vi kjører en måling og setter opp en tiltaksliste. Dermed starter en forbedringssløyfe. En masse energi kan frigjøres i en organisasjon når ting gjøres på den rette måten, sier Hunstad.Kjempemuligheter

Næringsmiddelindustrien ligger lavest med en OEE-faktor på 30 til 40 prosent. De beste i verden produserer på et nivå over 85 prosent.

Kverneland er en av kundene som har fått hjelp til å forbedre sine produksjonsprosesser. De inngikk i 2003 en avtale med Kongsberg Terotech om et konsept for kontinuerlig forbedringsarbeid i plogfabrikken på Klepp i Rogaland.

En OEE-måling viste en total utnyttelsesgrad på 49 prosent for hele maskingruppen som besto av syv frese- og boremaskiner. Dette ble et utgangspunkt for det videre forbedringsarbeidet som ble satt i gang.

Arbeidet startet med operatørvedlikehold som en del av prosessen med blant annet orden, renhold og ryddighet på arbeidsplassen. Det ble også besluttet å investere i to nye maskiner for å redusere tap som ble avdekket i OEE-målingene.Tannstikkere med OEE-analyse

Hos Jordan på Flisa har de nylig satt i drift et industrielt IT-system som også har funksjonalitet for OEE-analyse. Systemet, som er levert av Triple-S, består blant annet av programvare fra Rockwell som håndterer automatisk datafangst, analyse og rapportering.

Operatørene vil hele tiden ha oversikt over analyserte data for sin produksjonslinje, og ledelsen kan se data fra produksjonen via intranett hvor rapportene oppdateres kontinuerlig. – Tanken var å starte 1. mars med det nye systemet, men vi kom ikke skikkelig i gang før i juni, sier teknisk sjef Tommy Scott.

Selv etter denne korte tiden med utstyret i bruk, begynner resultatene å komme. – Noen damer på pakkeanlegget fikk mye å gjøre fordi maskiner ble bedre utnyttet, sier han. Nå arbeides det med å lage et helautomatisk pakkeanlegg fordi det manuelle anlegget ikke greier å holde unna lenger.

Tannstikkere legges også i blisterpakninger. Her ble det også avdekket feil i selve pakningen som ikke ble oppdaget tidligere. – Dette er ting vi oppdaget etter at vi begynte å bruke det nye datafangstsystemet som kan gjøre OEE-analyser, sier Scott.

Kontinuerlig måling

Det tas OEE-målinger hele tiden, men de legger ikke så mye vekt på selve OEE-målingen i øyeblikket. – Dette fordi OEE blir null når utstyret står. Derfor retter vi i stedet blikket mot en teknisk virkningsgrad som vi har utarbeidet sammen med Triple-S. Dette er en måling av hvor bra utstyret går når det er i drift, sier Scott. Stoppårsaker blir automatisk registrert.

Noen måltall for hva de vil oppnå i OEE-verdi har de ikke satt. – Vi har bare sagt at nå er vi her og så vil vi se en økning. Vi er i øyeblikket mest interessert i å se trenden på en økning, hevder Scott.

På fabrikken produseres rundt 1,4 milliarder tannstikkere i året. Til det går det med ca. 1700 kubikkmeter bjørk som hovedsakelig kommer fra Sverige og noe fra Finland. Det produseres to typer. Enkeltspissede i plater eller enkelstikker og dobbelspissede enkeltstikker. I praksis er alle maskiner som brukes egenproduserte.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.