ENERGI

Fri flyt over Skagerrak

Dette skriver de to systemansvarlige nettselskapene i henholdsvis Norge (Statnett) og Vest-Danmark (Eltra) og eiere av Skagerrak-forbindelsen i en felles pressemelding. Åpningen av Skagerrak-kablene kommer til erstatning for den tidligere ekslusive bruken til blant annet produsentene Statkraft i Norge, Elsam i Vest-Danmark og PreussenElektra i Tyskland. Dette innebærer at kablene kan bidra til å bedre utnyttelsen av kraftressursene i Norden og en effektivisering av det felles kraftmarkedet.

Statnett og Eltra skal i henhold til prinsippavtalen i løpet av august forhandle fram en nærmere avtale om drift, vedlikehold og beredskap for Skagerrak-kablene. Dessuten skal avtalen omhandle utveksling av nød-effekt og regulerkraft mellom Norge og Vest-Danmark. Den endelige avtalen mellom Statnett og Eltra må godkjennes av myndighetene i begge land før den trer i kraft.

Les mer om: