Fremtiden er gass

Frem til 2100 vil Norge være en av Europas hovedleverandører av naturgass som energi og råstoff for petrokjemisk industri. Selv om Norge har produsert og eksportert naturgass i 25 år, har bruken av råstoffet vært liten her i landet. Kun tre bedrifter bruker naturgassen i industriell sammenheng; som energikilde er naturgassen nærmest neglisjert.

Takket være et iherdig arbeid fra LO-Industri og Fellesforbundet har endelig LO og Arbeiderpartiet erkjent at dette må vi gjøre noe med i Norge.

Det er bra.

Endelig tør noen å heve blikket ut over gasskraftshorisonten for å se om det finnes flere løsninger for bruk av det reneste fossile brenselet og råstoffet vi har. Forslaget fra gasskraftutvalget under ledelse av Arent M. Henriksen er fornuftig. Å satse åtte milliarder kroner i statlig kapital på distribusjon og teknologiutvikling for bruk av naturgass kan høres mye ut, men dette er bare småpenger i forhold til de statlige inntektene vi har fra samme sektor. I år er inntekten beregnet til 320 milliarder kroner.

Om ti til femten år vil hydrogen sannsynligvis være et meget aktuelt drivstoff for store deler av transportvirksomheten i sentrale strøk i Europa. Naturgass er råstoffet som må til for å produsere store mengder hydrogen til fornuftig pris. At gasskraftutvalget foreslår å bruke hele fire milliarder kroner til teknologiutvikling for bruk av naturgass, kan medføre at norske teknologimiljøer får en avgjørende rolle i fremtidens utvikling av hydrogensamfunnet. Denne teknologien vil på sikt bli en meget viktig eksportvare.

Og kanskje er det mye smartere å satse på dette, fremfor i bransjer der alle andre land setter inne sine ressurser – for drivstoff og energi vil fortsatt være etterspurt.

Anders J. Steensen

Les mer om: