NETTARKIV

Fremtiden er gass

Frem til 2100 vil Norge være en av Europas hovedleverandører av naturgass som energi og råstoff for petrokjemisk industri. Selv om Norge har produsert og eksportert naturgass i 25 år, har bruken av råstoffet vært liten her i landet. Kun tre bedrifter bruker naturgassen i industriell sammenheng; som energikilde er naturgassen nærmest neglisjert.

Takket være et iherdig arbeid fra LO-Industri og Fellesforbundet har endelig LO og Arbeiderpartiet erkjent at dette må vi gjøre noe med i Norge.

Det er bra.

Endelig tør noen å heve blikket ut over gasskraftshorisonten for å se om det finnes flere løsninger for bruk av det reneste fossile brenselet og råstoffet vi har. Forslaget fra gasskraftutvalget under ledelse av Arent M. Henriksen er fornuftig. Å satse åtte milliarder kroner i statlig kapital på distribusjon og teknologiutvikling for bruk av naturgass kan høres mye ut, men dette er bare småpenger i forhold til de statlige inntektene vi har fra samme sektor. I år er inntekten beregnet til 320 milliarder kroner.

Om ti til femten år vil hydrogen sannsynligvis være et meget aktuelt drivstoff for store deler av transportvirksomheten i sentrale strøk i Europa. Naturgass er råstoffet som må til for å produsere store mengder hydrogen til fornuftig pris. At gasskraftutvalget foreslår å bruke hele fire milliarder kroner til teknologiutvikling for bruk av naturgass, kan medføre at norske teknologimiljøer får en avgjørende rolle i fremtidens utvikling av hydrogensamfunnet. Denne teknologien vil på sikt bli en meget viktig eksportvare.

Og kanskje er det mye smartere å satse på dette, fremfor i bransjer der alle andre land setter inne sine ressurser – for drivstoff og energi vil fortsatt være etterspurt.

Anders J. Steensen

Les mer om: