Fremdeles bruk for vannkraft

PIL-direktøren tror ikke vannkraftepoken er over riktig ennå, selv om statsminister Stoltenberg setter stopp for tre nye utbygginger.

Men politikerne burde vedta rammer i stedet for detaljer for kraftutbyggingen, skriver Vold i en lederartikkel i neste utgave av PIL Aktuelt. Han mener det er et paradoks at omsetningen av elektrisk kraft i Norge er markedsstyrt, mens utbyggingen er styrt av politikerne.

Hvis vannkraftutbyggingen i Norge stopper, må politikerne også gå sterkere inn for gasskraft, fornybare energikilder og energigjenvinning. Norge trenger en industriell visjon for bruk av gass, skriver Vold.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.