Frem for tåken

Testene er foretatt ved brannteknisk laboratorium i Trondheim.

Vanntåke egner seg godt ved brann i fly, maskinrom, bilfergedekk og forsamlingsrom på skip, i pumperom, tavlerom og ved brann i elektriske generatorer, biltunneler, parkeringsanlegg og undergrunnsbaner, gamle kirker og bevaringsverdige bygninger, kjøkken, hoteller og kjemisk industri

Les mer om: