Fregatten sank med noen av verdens beste maritime våpen om bord

De norske fregattene var tidlig ute med flere nye våpensystemer - men helikoptrene mangler fortsatt.

Fregatten sank med noen av verdens beste maritime våpen om bord
Under øvelse Joint Viking ble det gjennomført Lowpass med NH90 helikopter og fregatten KNM Helge Ingstad // Lowpass with NH90- helicopter and KNM Helge Ingstad during excercise Joint Viking. Nora Skjerdingstad

Den nøyaktige årsakskjeden og hendelsesforløpet fram til fregatten «Helge Ingstad» sank, må vi vente på å få fullstendig kartlagt.