SAMFUNN

Fransk Eureka-interesse

Paris: Thomson vil øke omsetningen fra dagens syv milliarder euro til 10 milliarder innen 2007.

For å nå dette målet har selskapet økt sin forskningsinnsats med 50 prosent til 300 millioner euro.

- Vi vet ikke hvilken standard som gjelder om ti år, likevel må vi sikre at det vi lager i dag fortsatt er brukbart om ti år, det er en utfordring, sier direktør Robert Havas, ansvarlig for finansiering av Thomson-gruppens forskningsaktiviteter.

Havas mener at i tillegg til usikkerhet om fremtidige standarder, byr både sikkerhet mot tyveri og kompresjon på store utfordringer.

- Vi må ikke la oss lure, kompresjon er ikke enkelt men innen dette feltet er Europa meget godt rustet. Et annet stort område vil bli sikkerhet, i form av beskyttelse mot tyveri av innhold og piratkopiering.

I dette arbeidet trekker Thomson-direktøren Eureka frem som et godt alternativ for industrien.

- EU har ikke bare industrielle mål, de tenker også politikk og i stor grad er de opptatt av forskernes interesser, vel så mye som de er opptatt av resultatene.

Havas sier at Thomson er helt avhengige av samarbeidspartnere, og selskapet taler varmt for Eureka som et godt verktøy for industrielt samarbeid.

- Vi trenger økonomisk søtte og vi trenger overføring av kompetanse. Forskere er ikke i stand til å jobbe alene og isolert.

I de siste årene har det imidlertid gått trått for Eureka, ikke minst fordi nettverket mangler finansieringsordninger. - De små landene, blant annet Norge, Belgia og Finland gir mye. Vi er meget takknemlige for det og håper at Frankrike og Tyskland nå kommer tilbake på banen, sier Havas.

Enkelte skeptikere har antydet at Eurekasamarbeidet ser ut til å styres mot en langsom død.

- Vi ser trusselen, men det er viktig å kjempe imot. Eurekas bottom-up tilnærming der alt skjer på industriens premisser med lite byråkrati må bevares, sier Havas.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.