Framtidens løsning? Felles energistasjon for båt og bil

På kaien i Florø er verdens første lynlader for elbåt montert i kombinasjon med ladestasjon for elbil. Daglig leder Maria Bos i BKKs ladenettselskap Plug tror på utvikling av kombinerte energisentraler langs kysten.

Framtidens løsning? Felles energistasjon for båt og bil
Bildet viser hvordan den kombinerte lynladeren er organisert. Innen en radius på 20-30 meter kan du lade bilen på land og båten ute ved kaien. Foto: Truls Kleiven, BKK

Det som blir omtalt som verdens første lynlader for elbåt ble åpnet i Florø nå i mai. Prosjektet blir også hevdet å være verdens første kombinasjonslader for elbåt og elbil. Det er organisert slik at selve laderen står på land, med forgreininger til elbillader på land og elbåtlader på kaien. Radiusen er 20-30 meter.