Framskynder ny E6

Framskynder ny E6
Arkivfoto Bilde: Vegvesenet

Trafikkøkningen på E6 gjennom Østfold er høyere enn på de fleste andre veistrekninger i landet og i forhold til trafikkbelastningen er veien altfor dårlig.

Regjeringen ønsker derfor å legge frem et forslag for Stortinget senere i vår om framskynding av utbyggingen av E6 gjennom Østfold. I henhold til planene som foreligger per i dag ville veien først vært ferdig utbygd om 15-20 år og det er ikke holdbart ifølge samferdselsminister Torild Skogsholm.

Regjeringen ønsker også fortgang i byggingen av ny bru ved Svinesund, og skal brua stå ferdig i 2005 må arbeidene komme i gang allerede til høsten. Svenske og norske myndigheter diskuterer muligheter for et felles norsk-svensk bompengeopplegg for den nye brua.

(vn)