Fra TU-arkivet i 1890: Hvor mye bør barn arbeide?

De første arbeidsmiljølovene siktet på å redusere barnearbeid i Norge, som var sterkt utbredt i norsk industri frem til ut på 1900-tallet.

Fra TU-arkivet i 1890: Hvor mye bør barn arbeide?
Karikatur tegnet av Lewis Hine, en amerikansk fotograf som dokumenterte barnearbeid i USA på 1900-tallet. Illustrasjon: Lewis Hine/National Child Labor Committee/Library of Congress

For mange er det i dag en selvfølge at barn og ungdom har rett til fritid, hvile og lek. Slik var det ikke alltid. For litt over hundre år siden, var det i større grad en diskusjon rundt hvor mye barn burde arbeide, og ikke om de burde arbeide. Rester av denne debatten finner man også igjen i TU-arkivet fra forrige århundreskifte.