Tilbakeblikk på teknologiske debatter: Er luftskipet fremtidens luftfartøy?

På 1930-tallet var luftskipene et symbol på moderne tid, men hvordan fremtidens luftfart kom til å se ut var fremdeles et åpent spørsmål

Tilbakeblikk på teknologiske debatter: Er luftskipet fremtidens luftfartøy?
Luftskipet Norge 1 manipulert inn over Karl Johan av den kjente fotografen Anders Beer Wilse, for å skape folkelig støtte rundt den kommende polferden luftskipet gjennomførte i 1926. Illustrasjon: Anders Beer Wilse, Oslo Museum

Vil fremtidens flygemaskiner være istand til virkelig å utføre de funksjoner som er ventet av dem? Hvilken betydning får luftfart i fremtiden, og hvordan kan teknologien utnyttes kommersielt? Hvilken politikk skal bestemme luftfartens utvikling, og hvordan kan teknologien tjene vår sivilisasjon? Dette var sentrale spørsmål i debatten om fremtidens luftfart i 1930.