BRUER

Fra skinner til sko over Vorma - blir Norges lengste gangbru

En gang- og sykkelbru helt utenom det vanlige blir nå etablert i Eidsvoll kommune. Den 362 meter lange jernbanebrua fra 1880 får nå et nytt liv som norges lengste gangbru.

Dette motivet kommer aldri igjen. Den imponerende fagverksbrua består, men det siste godstoget har kjørt over. Brua som har overtatt togtrafikken ses i bakgrunnen.  (Foto: Anders Haakonsen)
Dette motivet kommer aldri igjen. Den imponerende fagverksbrua består, men det siste godstoget har kjørt over. Brua som har overtatt togtrafikken ses i bakgrunnen. (Foto: Anders Haakonsen) Foto: Anders Haakonsen
18. okt. 2023 - 09:38

Hovedspennet på brua over Vorma ved Minnesund ved søndre ende av Mjøsa, bæres av en imponerende 82 meter lang fagverksbue. Pilarene på hver side av hovedspennet består av murt stein med gotiske buer i midten. De øvrige pilarene er av stål. Brua har 12 sidespenn, seks på nordsiden av hovedspennet og fem på sørsiden. Lengden på sidespennene varierer mellom 12 og 18 meter.

Dette er ikke et nytt byggverk. Brua ble tatt i bruk i 1880 (!) som en del av den nyåpnete jernbanen mellom Kristiania og Hamar.

Siden har den blitt brukt for togtrafikk nesten sammenhengende fram til 6. oktober i år. Ni dager senere ble Dovrebanen flyttet over på en ny og lengre bru. Nå skal myke trafikanter overta den gamle brua.

Kongsberg Maritime/Kongsberg Defence & Aersospace/Salt Ship DesignStandardisert fartøy (Vanguard) Utviklet av Kongsberg Maritime/Kongsberg Defence & Aerospace og Salt Ship DesignSkalerbart/kan tilpasses og bygges for  ulike formål Basismodell: Lengde: 90 meterFramdrift: Diesel-elektrisk – mulighet for hybrid og nullutslippDeplasement: 4.500 tonn
Les også

Norsk kamp om å bygge standardiserte marinefartøyer

Fortsatt Bane NORs eiendom

– Skinner, sviller, master og kjøreledninger blir nå demontert. Deretter blir gang/sykkelbanen montert, sier prosjektleder Ronny Eirik Hansen i Bane NOR.

– Hva består gang/sykkelveien av?

– Det er betongelementer som blir lagt på langsgående bjelker som inngår i fagverket på den gamle brua. Elementene blir lagt ut i lengder på halvannen meter. Når alle er på plass, blir gang/sykkelfeltet asfaltert. Feltet får en asfaltert bredde på tre meter. Neste sommer skal det være klart til bruk.

– Hvem skal vedlikeholde brua?

– Bane NOR skal fortsatt eie brua og beholder ansvaret for vedlikeholdet av stålkonstruksjonene, men Eidsvoll kommune skal vedlikeholde gang/sykkelvegen, sier Hansen.

Mjøstråkk og Vormtråkk

Når jobben er fullført, blir det forbindelse mellom gang/sykkelvegene Mjøstråkk, som følger Mjøsas østside nord for Minnesund, og Vormtråkk, som følger Vormas vestside sør for Minnesund.

Dette synet vil møte tråkkerne neste sommer. Riktignok er alle jernbaneinstallasjoner borte, men den store buen er intakt. (Foto: Anders Haakonsen) <i>Foto:   Anders Haakonsen</i>
Dette synet vil møte tråkkerne neste sommer. Riktignok er alle jernbaneinstallasjoner borte, men den store buen er intakt. (Foto: Anders Haakonsen) Foto:   Anders Haakonsen

Begge «tråkkene» er delvis etablert på traséene til strekninger av Dovrebanen som er nedlagt i forbindelse med utvidelse til dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar.

– Mjøstråkk og Vormtråkk skal ikke bare benyttes av fotgjengere og syklister. De skal også fungere som tekniske driftsveier for Bane NOR når det er behov for det, sier Ronny Eirik Hansen.

Hansen er prosjektleder for den nordlige delen av den 13,5 km lange strekningen Venjar-Langset, som nå har fått dobbeltspor. På den sørlige delen ble dobbeltsporet ferdig i september i fjor. Åpningen av den nordlige delen betyr at det er sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo S og Kleverud i Stange kommune i Innlandet. Arbeidet med utvidelse av dobbeltsporet nordover retning Hamar er godt i gang.

To spenn sprengt

Jernbanebrua på Minnesund har en lang og innholdsrik historie. Hovedspennet var opprinnelig 62 meter langt. I 1913 ble det forlenget med 20 meter fordi senking av vannstanden i Mjøsa kunne gjøre underlaget for pilarene ustabilt. Buen for det nye hovedspennet ble bygd over den gamle uten at togtrafikken ble avbrutt.

I 1925 ble det montert et utkraget kjørefelt for veitrafikk på hver side av brua. Samtidig ble fergesambandet over Vorma nedlagt.

I april 1940 ble to sidespenn sprengt for å hindre tysk framrykking. Brua ble reparert, men etter krigen ble veidelen etter hvert en flaskehals, ikke minst fordi busspassasjerer måtte gå av bussen og krysse Vorma til fots fordi brua hadde for liten bæreevne. En ny veibru - den heter nå Langset bru - ble åpnet i 1959. Seks år senere ble kjørebanene på gammelbrua revet.

Like før Lillehammer-OL i 1994 ble en ny to-felts bru for E6 åpnet nord for Langset bru. I 2011 ble E6-brua utvidet til fire felt.

Nå har Minnevika bru overtatt togtrafikken over Vorma. Med en lengde på 836 meter er brua den lengste på jernbanenettet i Norge.

Forskalingen til overbygningen på den nye brua var på plass før jul i 2019. Rettssaken handlet særlig om tørrsteinsmuren ved brua.
Les også

Full seier for underentreprenør: Dømt til å punge ut da brubygging ble mer omfattende

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.