SAMFUNN

Fra seks til tre i FoU

Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet vil erstatte de tidligere seks områdene i Forskningsrådet med en avdeling for fag- og disiplinutvikling, en avdeling for innovasjon og brukerinitiert forskning og en avdeling for strategiske satsinger. Regjeringen har spesielt lagt vekt på hensynet til grunnforskning og innovasjonsrettet forskning i spørsmålet om organisasjonsmodell.

- I arbeidet med organisasjonsmodellen har vi særlig tatt hensyn til kritikken som er kommet fra grunnforskningssiden og fra næringslivet om at Forskningsrådet ikke differensierer tilstrekkelig mellom de forskjellige brukergruppene. Dette var også et sentralt punkt i evalueringen. De ulike gruppene har ikke samme behov. Det vil derfor være hensiktsmessig med en avdeling som primært har brukere innenfor grunnleggende forskning og en avdeling som arbeider med innovasjon og anvendt forskning, sier Kristin Clemet i en pressemdeling. Hun understreker at det vil være Forskningsrådet selv som arbeider videre med den konkrete utformingen av modellen.

Klar neste sommer

Administrerende direktør Christian Hambro vil legge opp til en diskusjon om ny struktur til hovedstyret i oktober. Han håper at hovedstyret kan vedta en ny struktur på sitt møte i november. Men operativ blir den nye strukturen først senere.

- Det er omfattende endringer som skal gjennomføres, og mange personer får helt nye jobber. Vi må nok ha våren på oss, mitt håp er at det nye Forskningsrådet skal være operativt 1. juni, sier Hambro.

Regjeringen mener at Forskningsrådet trenger en enklere og mer funksjonell styringsstruktur. Hovedstyret vil få færre medlemmer og skal ha en sterkere og tydeligere rolle enn tidligere.

- Dagens områder vil falle bort, noe som vil berøre de nåværende områdedirektørene. Dette spørsmålet har vært diskutert i ledergruppen, og jeg er trygg på at vi kommer gjennom denne siden av saken uten problemer. Vi er en robust organisasjon med gode samarbeidstradisjoner, så vi ser på omstillingen som en spennende utfordring, sier Hambro

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.