SAMFERDSEL

Fra motorveien til sjøveien

Anders J. Steensen
22. aug. 2003 - 08:25

Person og varetransporten i Europa øker og øker. Frem til 2015 regner EU med en vekst på hele 50 prosent i forhold til dagens nivå.

Europas allerede sprengte vegnett vil få enorme køer, også flytrafikken får problemer. Jernbanenettet vil mangle kapasitet.

EUs løsning på utfordringen er - få folk og gods sjøveis. Et program med navnet Short Sea Shipping skal borge for mer sjøtransport under mottoet: Fra motorveien til sjøveien.

Det er etablert et sekretæriat i Oslo som skal være med på å utvikle en moderne sjøfart for transport av personer og gods over kortere avstander. Sekretariatet ledes av Per Bruun-Lie, som også arbeider med Maritimt Forum. De holder til i Rederiforbundet kontorer i Oslo.

13 land

Nærings og handelsdepartementet og Fiskeridepartementet er de ansvarlige myndighetene i Norge.

- Det er departementene som har de formelle myndighetskontaktene i Europa. Vi møtes i felles fora for å diskutere og finne frem til løsninger. Totalt 13 land er med i dette arbeidet, forteller Bruun-Lie.

Siktemålet med Short Sea Shipping er langsiktig. Ingen regner med umiddelbare resultater. Både holdninger og infrastrukturer må endres skal initiativtagerne lykkes. - I første omgang skal vi gjennom en treårs analysefase. Vi må finne flaskehalsene i transportsystemene.

Og de er mange. Det gjelder kaikapasitet, fasiliteter og infrastruktur på land for omlasting av gods og ikke minst toll og avgiftsproblematikk. Dessuten må transportmønstrene i de forskjellige landene kartlegges og samkjøres.

- Et annet viktig element er å bedre sjøtransportens omdømme. Det er i alt for mange tilfeller for dårlig, påpeker Bruun-Lie.

Samarbeid må til

Viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å få transporten av gods over på sjø er speditører og logistikkselskapene. Det blir ikke lett å overbevise kundene om fordelene med sjøveis transport. Den omfattes som treg, gammeldag, og lite trendy.

Med et handlemønster hvor mange prosenter og distributører har noen få store lagre som dekker flere regioner og land, skal det derfor mye til å få disse til å velge sjøtransporten når de lover at vare skal kunne leveres på 24 timer.

- Forprosjektet skal gjennomføres i samarbeid mellom de store transportorganisasjonene, både rederier, logistikkselskaper, transportbrukerforeningene og myndighetene. Vi må definere nytteverdiene av å konvertere til mer sjøveis befrakting.

Neste skritt er å etablere en infrastruktur som gjør det mulig å håndtere praktiske problemstillinger. Hvilke frakter er egnet til å gå på båt, hvor skal havnene ligge, hvor mange omlastinger, hva slag skip, etc.

- Et viktig element i dette for Norges del, er arbeidet med revisjonen av Nasjonal Transportplan, NTP. Her må hovedledene defineres samt legge forholdene til rette for effektiv transport. NTP må i denne forbindelsen være vinklet internasjonalt.

- Det jeg savner er en omtale av avgiftspolitikken. Gebyrer og avgifter må harmoniseres, avslutter Bruun-Lie.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.