Fra 100 til 25 mill. kr til asfalt i Oslo

Fra 100 til 25 mill. kr til asfalt i Oslo
(Bilde: Sangnes Ane)

Anbudskonkurransen som Samferdselsetaten i Oslo kommune har utlyst med frist 10. mai, har et samlet budsjett på 25 millioner kroner. Dermed er årets asfaltbudsjett redusert til en fjerdedel av hva det var i fjor. Sjansene for noen standardheving på det kommunale vegnettet i hovedstaden, kan man neppe håpe på i år.

Fjorårspenger

Etter en feil i anbudsutlysingen i fjor, med påfølgende ny anbudsrunde, kom man ikke i gang med asfalteringen før etter sommerferien. Til tross for 100 millioner kroner til disposisjon, ble ikke den forventede mengden av av asfalt lagt før vinteren tok tak. Entreprenøren for 2009-kontrakten er Kolo-Veidekke, og de skal avslutte omlag 20 prosent av fjorårskontrakten i løpet av våren i år.

Årets anbudsutlysing er fordelt på to kontrakter.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå