Fotoakustisk gassovervåking

Fotoakustisk gassovervåking

Bennex, norsk representant for General Monitors, introduserer nå PA4000 Fotoakustisk Gassovervåkingsanlegg. PA4000 er designet med en avansert fotoakustisk, infrarød (IR) sensor for monitorering av et stort utvalg av gasser som; hydrokarboner, løsemidler, alkoholer, CO 2, CO og giftgasser. Systemet er meget stabilt og har høy selektivitet til den gassen som systemet settes opp for å overvåke, blir det opplyst. Sensorteknologien bestemmer mengden fuktighet i gassen og trekker denne fra avlesningen. Sensoren kan operere i måneder uten drift. PA4000 kan nyttes til deteksjon i omgivelser der andre deteksjonsmetoder kommer til kort:

¿Måleområder % LEL, % volum, ppm, ppb

¿Liten vedlikeholds kost

¿Stort temperaturområde

¿Deteksjon av mange typer gasser

¿Lettleselig display

¿CE og UL godkjenning

PA4000 kan konfigureres til å overvåke opp til 8 punkter ved hjelp av intern pumpe og slanger til målested.

Les mer om: