PRODUKSJON

Fotfeste i India

Borregaard har gjennom flere år hatt samarbeidsavtaler med Suven. For å styrke relasjonen til selskapet går nå Borregaard inn som eier. Selskapet skriver i en pressemelding at satsingen er strategisk motivert og synliggjør Borregaards vekst og satsing innen finkjemikalier til farmasøytisk industri.

Suven produserer kjemiske mellomprodukter til farmasøytisk industri, og ligger i Hyderabad i det sørlige India. Årsomsetningen er på rundt 100 millioner kroner.

India forventes å spille en viktig rolle innen denne industrien. De har høy kompetanse innen kjemi, kostnadseffektive anlegg og vil med sin inntreden i WTO styrke sin posisjon som internasjonal aktør.

Borregaard har mulighet til å øke eierandelen på et senere tidspunkt. De har fra før et salgskontor ved Mumbai i India som betjener flere av Borregaards forretningsområder.

Les mer om: