ARBEIDSLIV

Fot- og albuehilsen er blitt det nye håndtrykket på konferanser

Koronaviruset får konsekvenser for hvordan vi hilser.

VIDEO: UAS Norway-leder Anders Martinsen og konferansier Ketil Solvik-Olsen hilser på albuemåten under konferansen Bedre Fly(t).

Kristiansand: Utbruddet av Covid-19, bedre kjent som Koronaviruset, får store konsekvenser for konferanser verden rundt. Av de virkelig store har Mobile World Congress, South by Southwest i Austin og bilutstillingen i Geneve blitt avlyst. Her hjemme avlyses også en rekke arrangementer, i Stavanger avlyses alle med mer enn 500 deltakere, i Bergen alle med over 1000. 

For de arrangementene som ikke avlyses, er det er varierende hvilke retningslinjer arrangørene velger å forholde seg til. Noen lager egne, kanskje strengere retningslinjer, mens andre følger Folkehelseinstituttets råd ved store arrangementer knyttet til koronasmitte (se faktaboks).

Regner med at folk vurderer selv

Konferansen om bruk av droner i offentlig sektor, «Bedre Flyt», er blant de som ikke er avlyst. Konferansen holdes i Kristiansand, i regi av droneoperatørerenes interesseorganisasjon UAS Norway, i samarbeid med Kristiansand kommune og Fylkesmannen i Agder.

Folkehelseinstituttets råd ved store arrangementer

OBS: Les oppdaterte råd fra FHI her.

Tiltak for å redusere smitterisiko:

  • God kapasitet for håndhygiene, enten håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit. Særlig viktig ved toalettområder og ved spisesteder
  • Informasjonsplakater om generelle hygieneråd 
  • Forsterket renhold (for eksempel på kjøkken, matserveringsområder og toaletter

Lag en gjennomføringsplan som reduserer risiko for smitte:

  • Sikre god kommunikasjon med lokale helsemyndigheter
  • Sikre tilstrekkelig kapasitet og ressurser for en god gjennomføring
  • Gi informasjon på forhånd om at personer med symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal komme på arrangementet. Dette er spesielt viktig for personer som har vært i utbruddsområder de siste 14 dagene
  • Gi informasjon om symptomer på sykdom, hva deltagere skal gjøre hvis de får symptomer og hvor de skal henvende seg
  • Ha en plan i samarbeid med lokal helsetjeneste for hvordan mistenkt smittede skal håndteres, isoleres og følges opp
  • Påvist smitte hos deltagere vil medføre behov for sporing og karantene av nærkontakter
  • Vurder konsekvensene for personer som blir syke eller nærkontakter som er avhengig av fly eller offentlig transport for hjemreise. For disse kan det være behov for isolasjon/karantene på hotell eller lignende. 

Kilde: Folkehelseinstituttet.no

Daglig leder i UAS, Anders Martinsen, forteller at de har tatt forholdsregler for de 200 påmeldte deltakerne.

– Vi har fulgt Folkehelseinstituttets anbefalinger, og fulgt nøye med for å se om det er noen restriksjoner eller begrensninger de ønsker at vi setter, sier han.

– I dag da vi startet konferansen forelå det ingen restriksjoner eller begrensninger fra FHI, men vi gjør likevel våre forberedelser så godt vi kan. Vi oppfordrer til sunne og rene hender, og vi regner med at de som deltar har gjort sine egne vurderinger om de kan være utsatt for kontakt eller miljøer som gjør at Koronasmitten er aktuell hos dem, sier han.

Selv om det meste går som planlagt med avviklingen av konferansen, har virusutbruddet fått noen konsekvenser for deltakerne. Blant annet har et av foredragene blitt holdt som fjernkonferanse.

– Vi har også hatt to stykker som har sagt at på grunn av interne retningslinjer i firmaet så må de begrense reiseaktiviteten sin, opplyser Martinsen.

– Men ellers er det «business as usual», vi tror det er viktig å normalisere det vi kan, uten at vi øker smitterisikoen, legger han til. 

Hilser med føtter og albuer

Et annet tiltak Martinsen har innført, er alternativer til håndhilsing. I stedet å strekke frem neven, kan man se deltakere bruke andre kroppsdeler for å gjøre den nødvendige høflighetshilsingen. Deriblant er det kreativ bruk av albue og føtter.

Konferansen ledes av  tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som nå er spesialrådgiver for UAS Norway. Han har gjennom dagen tatt i mot en rekke foredragsholdere på scenen ved bruk av denne alternative formen for kroppskontakt.

I en pause demonstrerer han gledelig sammen med Martinsen for Karriere360 hvordan dette går for seg. Se video av dette øverst i artikkelen.

– Jeg tenker at vi må statuere et eksempel, så man ser at det går an å være høflig uten at man må gjøre det på gamle måten, sier Solvik-Olsen om den noe spesielle måten å hilse på.

Selv om hilsingen kan utløse noe latter, påpeker Martinsen at de ikke gjør dette for humorens del:

– Vi gjør det ikke for gøy, vi gjør det fordi vi håper at det kan være et av de tiltakene vi som arrangør kan være med på for å begrense unødvendig kontakt, sier han.

Ketil Solvik-Olsen er spesialrådgiver i UAS Norway og leder konferansen om bruk av droner i offentlig sektor. Her albuehilser han på en foredragsholderne. Foto: Eirik Helland Urke
Les også