OLJE OG GASS

Fossile brensler ikke lenger så fossile

Forskere håper nå de kan finne ut hvordan mikrober lager gass. Målet er å kunne skape gass på uker i stedet for årtusener.
Forskere håper nå de kan finne ut hvordan mikrober lager gass. Målet er å kunne skape gass på uker i stedet for årtusener. Bilde: Sylvain Muscio/colourbox.com
Stein Jarle Olsen
23. juli 2007 - 08:00

I staten New York i USA tas det hvert år ut over 1,5 milliarder kubikkmeter naturgass. Problemet er bare at det fremdeles er et lite mysterium hvor denne gassen faktisk kommer fra, skriver New Scientist.

Mikrobegass

Vanlige gassreserver er såkalt termogeniske, som betyr at de er formet under intens varme og trykk i løpet av hundrevis av millioner år.

Dette kan ikke være tilfelle med gassen i New York, så forskere tror at den sannsynligvis er det som kalles biogen. Dette vil si at gassen er skapt av mikrober, såkalte metanogener.

– Det endelige målet er å forstå hvordan mikrobene lager metan og hvordan det er mulig å gjøre denne prosessen raskere. Biogen gass er en enorm energiressurs som potensielt kan gjøres fornybar i en menneskelig tidsskala, sier geokjemiker Jennifer McIntosh, som jobber med å undersøke gassen i New York.

Mennesket produserer

Biogen gass er allerede relativt kjent for menneskene, ettersom det er det som dannes av fordøyelsessystemet vårt, i tillegg til at det dannes i sump, myr og andre våtlandskap når metanogener bryter ned organisk materiale.

McIntosh ser i sitt arbeid etter naturgass fra metanogener som forbruker karbon fra reserver av karbonskifer.

Issmelting

Vanligvis ville det salte grunnvannet som vanligvis forbindes med slike skifertyper skape umulige forhold for metanogener. Studier har imidlertid vist at smelting av is mot slutten av forrige istid kan ha gjort vannet langt mindre salt, og dermed skapt vekstforhold for mikrobene.

I 1993 rapporterte forskere ved United States Geological Survey (USGS) at det fantes mange lommer med biogen gass i USA. De spådde også at 20 % av verdens naturgassressurser kom fra biogen gass. I dag tappes denne gassen blant annet i Sibir, Australia, India og Kina, i tillegg til USA.

Miljøer

McIntosh forsøker i dag å finne ut hvilke miljøer metanogener kan leve i, for å forenkle søkene etter nye reserver av biogen gass.

– I framtiden kan det hende vi kan bruke store reserver av kull og skifer som yngleplasser for biogen gass, sier Peter Warwick ved USGS.

Gassproduksjon på uker

Og ikke nok med det. Forskere ved LUCA Technologies i Colorado arbeider allerede med patenter for å øke hastigheten på metanproduksjonen både i laboratorier og i de naturlige geobioreaktorene under jorden.

– Vi snakker om gassformasjon over uker eller måneder i stedet for hundrer eller tusener av år, sier visepresident Mark Finkelstein i selskapet.

Ideen bør kunne ha stort potensial. Sammenlignet med kullbrenning produserer naturgass 44 % mindre karbondioksid per generert varmeenhet, og langt mindre giftig forurensning.

– Fossil gass

Marius Gjerset i den norske nullutslippsorganisasjonen ZERO påpeker at så lenge metanogenene forbruker karbon fra fossile kilder slik som skifer, vil også gassen som produseres være fossil.

– Industrielt produseres det gass i stor skala ved gassifisering av kull idag, noe som gir en syntetisk fossil gass. Dersom man lykkes med å produsere biogen gass industrielt, vil det sansynligvis gi en høyere virkningsgrad enn dagens industrielle produksjon av gass fra kull, sier Gjerset.

Biogen biogass

Han mener det virkelig interessante ville vært om man lykkes i å produsere biogen gass fra biomasse, slik at gassen virkelig kunne kalles fornybar, og å forske nærmere på hvilke fordeler dette eventuelt kan ha i forhold til vanlig biogass.

– For å løse klimautfordringen trengs det CO2-håndtering fra all fossil energibruk, både kull og gass. Det vil også gjelde slik biogen gass, så lenge råstoffet som karbonet kommer fra er fossilt.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.