Forventer utviklingsavtaler

Forventer utviklingsavtaler
Norge har valgt å kjøpe Joint Strike Fighter F-35. NITO forventer at det blir krevd kontrakter for norsk industri. Bilde: Lockheed Martin

Forsvarsminister Anne Grete Strøm Erichsen uttalte på den åpne høringen om F-35-kjøpet i dag at hun var sikrere enn noen gang før på at Norge har tatt det riktige jagerflyvalget.

Les mer: Trygg på at riktig kampfly er valgt

Vil ha avtaler

Ingeniørorganisasjonen NITO mener Forsvarskomitéen bør gå inn for at det ikke blir inngått kontrakt med Lockheed Martin før det foreligger forpliktende avtaler på nivå med selve kampflyanskaffelsen.

– Så langt vi er kjent med forligger det få forpliktende avtaler som sikrer oppdrag i prosjektet, og det er kun et lite antall større bedrifter som er garantert oppdrag. Dette rimer dårlig med ønske om at også mindre bedrifter kan få delta i dette prosjektet, sier organisasjonssjef i NITO, Steinar Simonsen, i en pressemelding.

Arbeidsplasser kan gå tapt

Han tror ikke tiden er ute for norske industrikontrakter.

– Dersom ikke de industrielle mulighetene realiseres nå, ser vi i NITO en reel fare for at norsk forsvarsindustri kan komme vesentlig svekket ut av kampflyanskaffelsen, og at mange arbeidsplasser kan gå tapt.

– Det er hevet over enhver tvil at teknologiutvikling og FoU–virksomhet i forsvarsrelaterte bedrifter får positive ringvirkninger på sivil sektor, sier Simonsen.