– Forventer tett vedlikehold

– I utgangspunktet er instrumentverktøyene som overvåker virksomheten på offshore-installasjoner rimelig stabile. Det kan oppstå feil, men om det er sentrale data skal backup-løsninger slå inn. Hvis så ikke skjer, skal man stoppe, sier spesialrådgiver Tor Stein Ølberg ved Sintef Petroleumsforskning og ansvarlig for boreprogrammet ved Senter for Integrerte operasjoner ved NTNU.

Bakgrunn:

Sikkerhetsekspert:

Ifølge mannskapets forklaringer var det mangelfullt vedlikehold på Deepwater Horizon. En rekke overvåkingssystemer var satt ut av funksjon, eller man bare antok at de virket. Blant dem var Emergency Shutdown System, (ESD), som skulle sørge for å stenge ned i en krisesituasjon.

– Hvis dette er tilfelle, høres det overraskende ut. En moderne DP-rigg som denne ville jeg forventet hadde et vedlikeholdsopplegg som dekker sentrale sensorer og systemfunksjoner, sier Ølberg i en kommentar til Teknisk Ukeblad.

En annen forklaring på at problemet kunne få utvikle seg kan være at mannskapet i den akutte situasjonen har blitt utsatt for såkalt ”information overflow”.

– De kan ha fått for mye informasjon på en gang og mistet oversikten. Men da skal du prioritere sikkerheten. Hvis du ikke er sikker på hva som skjer, stenger du ned, påpeker han.

Les mer om: