Forventer stort koronafall i energibransjen – tror nye teknologier vil bli rammet

Nedjusterer forventningene med 30 milliarder kroner — og 18 milliarder neste år.

Forventer stort koronafall i energibransjen – tror nye teknologier vil bli rammet
Energi Norge frykter nedgang i investeringer i landstrøm, hydrogen, ladeinfrastruktur og pilotprosjekter innen kraftnett på grunn av koronakrisa. Bildet er fra Kristiansand transformatorstasjon på Støleheia er hvor Skagerrak-kablene er koplet til det norske kraftnettet. Illustrasjonsfoto: Peter Tubaas - ABB

I dag la bransjeorganisasjonen Energi Norge fram Fornybarometeret 2020, som er en oversikt over aktiviteten i norske fornybarnæringer.