KRAFT

Forventer lav Kårstø-produksjon

Kårstø-gasskraftverket vil kun være i drift 30 til 50 prosent av tiden, ifølge eieren.

Kårstø gasskraftverk

 • Ligger i Tysvær kommune i Rogaland.
 • Eies av Naturkraft, som igjen eies av Stat­oil og Statkraft med 50 prosent hver.
 • Kraftverket på 430 MW er av typen Combined­ Cycle, eller kombikraftverk. Dette vil si at det består av en gass­-
  turbin og en dampturbin kombinert 
  med en varme­gjenvinningskjele slik 
  at mest mulig av energien i gassen blir omgjort til kraft.
 • Satt i drift i november 2007.
 • Leverandør: Siemens.
 • Virkningsgrad: 58–59 prosent.

Gasskraftverket på Kårstø har vært ute av drift store deler av tiden på grunn av at det ikke er lønnsomt å brenne gass for å lage strøm. Siden juni i fjor har det omtrent ikke produsert kraft.

Nylig skrev Teknisk Ukeblad at elektrifisering av oljeinstallasjonene til Utsirahøyden kan bidra til mer lønnsomt drift av kraftverket.

For slik situasjonen ligger an nå, er det lite som tyder på at kraftverket vil bli flittig brukt.

Les også: Statoil krever strøm til Kårstø

Krevende vedlikehold

Det er Naturkraft som eier Kårstø-kraftverket. Dette selskapet eies av Statkraft og Statoil med halvparten hver.

I et brev til Naturkraft skriver Statnett at økning i kraftforbruket fra Utsirahøyden med 250-300 MW og en eventuell utvidelse av Hydros aluminiumsverk på Karmøy vil gjøre det mer krevende å vedlikeholde og oppgradere sentralnettet i regionen.

“Vår vurdering er at gasskraftverket på Kårstø kan ha en viktig funksjon med tanke på å ivareta en sikker kraftforsyning i regionen når deler av sentralnettet er koblet ut for vedlikehold eller ombygging”, skriver Statnett.

Les også: Sverdrup kan bli nedprioritert

30-50 prosent

Derfor ønsker selskapet å vite hvilket driftsmønster Naturkraft forventer på sitt gasskraftverk, og eventuell tilgjengelighet som reserve i perioder ved vedlikehold og ombygging av sentralnettet i regionen i perioden 2015-2030.

Naturkraft svarer at det vil avhenge av forutsetningene man legger til grunn i prognosene.

“Inntil vi får sikrere prognoser forventer vi at anlegge skal drifte 30-50 prosent av tiden”, heter det i brevet.

Selskapet beskriver også hvordan anlegget kan settes i standby som kraftreserve, slik Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet.

Mot slutten av mai skal Statnett levere sin innstilling om elektrifisering av Utsirahøyden til Norges vassdrags- og energidirektorat.

Les også:

Gigantfunnet kan redde Kårstø

Økt frustrasjon på Kårstø

Kårstø ute av drift 

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.