MARITIM

Forventer ingen umiddelbare konsekvenser av å suspendere Russland fra loskommisjon

Sjøfartsmyndighetene i landene rundt Østersjøen vil utestenge Russland fra samarbeidet i loskommisjonen BPAC.

Loser er viktige for skipstrafikken inn og ut av Østersjøen. Landene rundt Østersjøen vil suspendere Russland fra loskommisjonen BPAC, men russiske skip vil fortsatt kunne bruke los.
Loser er viktige for skipstrafikken inn og ut av Østersjøen. Landene rundt Østersjøen vil suspendere Russland fra loskommisjonen BPAC, men russiske skip vil fortsatt kunne bruke los. Foto: Eirik Helland Urke

BPAC (Baltic Pilotage Authoreties Commision) sørger blant annet for sertifikater til de som loser skip i farefulle områder på dyphavet i Østersjøen, såkalte deep sea pilots. Lostjenestene er blant annet viktig for skip som frakter olje og gass gjennom innløpet til Østersjøen utenfor Danmark.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.