Forum for Tønne

Onsdag holdt Biomarint Forum stiftelsesmøte. Tidligere statsråd for Helsedepartementet, Tore Tønne, er valgt som styreformann. De 26 styremedlemmene i hovedstyret skal på neste møte velge et arbeidsutvalg som blir det operative styret.

De 26 representantene gjenspeiler sammensetningen i næringene som er med i Biomarint Forum. Det som ikke speiles er kjønnssammensetningen i norsk næringsliv. Bare to kvinner er med, noe som utgjør 7,7 prosent av styret. Møtet ga imidlertid tilslutning til at denne andelen skal økes til 40 prosent inne tre år.

Biomarint Forum skal sørge for at norske selskaper innen havbruk, bioteknologi, farmasi, fiskeri og produksjon av utstyr skal bli konkurransedyktige internasjonalt, g bygge bro fra norsk oljealder over til alternativ næring.

Les mer om: